Hopp til innhold

Arendal Høyre refser Høyre-topp

Høyre i Arendal med ordføreren i spissen refser partiets nestleder Jan Tore Sanner etter uttalelser under Arendalsuka om at fire kommuner i Aust-Agder selv bør bestemme om de vil bytte fylke til Vest-Agder.

Einar Halvorsen

Fire kommuner i Aust-Agder har klart å skape konflikt mellom ordfører Einar Halvorsen i Arendal og nestleder i Høyre Jan Tore Sanner.

Foto: NRK

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sa i en debatt nylig at han mente at det var opp til kommunene selv å avgjøre fylkestilhørighet.

Dette har fått lokale Høyre-topper i Arendal til å se rødt.

Både Arendal Høyre og Aust-Agder Høyre har jobbet aktivt mot en fylkes­sammenslåing, og liker dårlig at Sanner er positiv til "utbryterkommunene" i Aust-Agder.

Lillesand, Birkeland, Evje og Hornnes og Iveland har alle søkt om å få bytte fylke fra Aust-Agder til Vest-Agder og motstanderne mener at dette vil føre til at Aust-Agder blir et minifylke og i verste fall blir radert helt bort fra fylkeskartet.

– Uheldige uttalelser

Nå vil ordfører i Arendal Einar Halvorsen (H) ta utspillet til Sanner opp sentralt i partiet.

«Vi finner det uheldig at Høyres nestleder Jan Tore Sanner uttalte under Arendalsuka, at Høyre vil gi utbryterkommunene lov til å bytte fylke. Vi vil straks gjøre en henvendelse til Høyres sentrale ledere om denne saken og de nevnte uttalelsene.»

Det skriver ordfører Einar Halvorsen og leder i Arendal Høyre, Roar Gundersen, i en pressemelding som han også utdyper i samtale med NRK.

Ulike oppfatninger

Nestleder Jan Tore Sanner sier til NRK at han er kjent med at det er ulike oppfatninger i partiet rundt kommunebytter på Agder.

Han presiserer at denne saken ikke er behandlet i Høyres stortingsgruppe og at dette er hans mening i denne saken.

– Min holdning i denne saken er at dette skal avgjøres lokalt og ikke sentralt. De fire kommunene vil selv bytte fylke fra Aust-Agder til Vest-Agder og da mener jeg at dette må avgjøres lokalt og etter kommunenes egen vilje, sier Sanner.

Han tar det helt rolig at Høyre-toppene på Agder nå vil diskutere saken med han og partiet sentralt.

– Det må de gjerne gjøre, og de kunne jo også ha ringt meg, sier Sanner.

Respekterer folkets flertall

I pressemeldingen fra Arendal Høyre og ordfører Einar Halvorsen presiseres det at et flertall i Aust-Agder har sagt nei til en fylkessammenslåing av de to Agder-fylkene i en folkeavstemning ved forrige kommunevalg.

Arendal Høyre sier at partiet respekterer resultatet av folkeavstemningen mot sammenslåing av Agder-fylkene 100 prosent.

Sanner sier til NRK at han aldri har sagt noe om fylkessammenslåingen, og at han utelukkende har sagt noe om de kommunene som selv ønsker å bytte fylke.

Men også dette liker Høyre-toppene i Arendal svært dårlig.

«Et enstemmig fylkesting har i sitt høringsinnspill sagt nei til at utbryterkommunene skal få bytte fylke. Dette støttet Arendal og Aust-Agder Høyre fullt ut. Så lenge spørsmålet om Lillesand, Birkeland, Evje og Iveland kan bytte fylke også er et spørsmål om Aust-Agder kan bestå, må folkeavstemningen om fylkessammenslåing fra 12. september i fjor være overordnet.», heter det i pressemeldingen fra Høyre i Arendal.

– Hva vil du si til Jan Tore Sanner i denne saken?

– Vi vil fortelle Jan Tore Sanner at vi ønsker å respektere at et flertall av folk i Aust-Agder sa nei til sammenslåing av de to Agder-fylkene. Dette innebærer også at de kommunene som har søkt om overgang til Vest-Agder heller ikke bør få tillatelse til det, sier Halvorsen.