Arendal får beredskapsteam

Kommunen vil opprette et beredskapsteam som skal være til hjelp i mobbesaker. Et slikt tiltak blir ønsket velkommen av både ansatte og elever i skolen.

Arendal kommune vil opprette et beredskapsteam som skal være til hjelp i mobbesaker. Et slikt tiltak blir ønsket velkommen av både ansatte og elver i skolen.