Arendal

De siste åtte årene har Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet styrt Arendal. Først var Alf-Eivind Ljøstad (KrF) ordfører og Tone Midtun varaordfører.

Så, for fire år siden, overtok Torill Rolstad Larsen (Ap) ordførerstolen, og Tormod Vågsnes ble varaordfører. Med i dette flertalls-samarbeidet er nå også Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.

Arbeiderpartiet må kjempe en hard kamp for å beholde Torill Rolstad Larsen som ordfører i Arendal. Flere vil vippe henne ut av stolen: Høyre kjører fram den kjente kultur- og næringslivsmannen Einar Halvorsen, som partiet mener blir en velgermagnet.

Fremskrittspartiet kan denne gangen bli det største partiet og dermed gjøre krav på at Arne Austenå skal overta. Mens Kristelig Folkeparti fort kan komme på vippen og forhandle seg fram til at varaordfører Tormod Vågsnes rykker opp som ordfører.

FrP spiselig for Ap?

Arbeiderpartiet satser på at dagens samarbeid med KrF, SV, Sp og V fortsetter og sikrer valgseier. Men samtidig går det rykter om at Arbeiderpartiet, hvis det blir nødvendig for å beholde makta , ikke er fremmed for et valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet.

Ap og FrP er erklærte hovedmotstandere i rikspolitikken, men det er ”god kjemi” og et ryddig forhold mellom toppene i de to partiene i Arendal. Samtidig har Høyre og Fremskrittspartiet et så anstrengt forhold i bystyret at det kan ødelegge et mulig samarbeid mellom dem.

Saker i valgkampen

Bygging av nytt sykehjem eller mer satsing på hjemmebaserte tjenester blir garantert en hovedsak i valgkampen. Høyre varslet tidlig at partiet vil gjøre nytt sykehjem til kampsak. FrP vil gjennomføre et forsøk med privat drift. Ap vil kombinere flere tiltak.

Eiendomsskatten innbringer 30 mill. kroner til kommunen i året. Arbeiderpartiet mener kommunen ikke klarer seg uten disse millionene. Høyre vil trappe ned nivået, mens FrP vil fjerne eiendomsskatten helt, uten å si når dette skal skje.

Det er forholdsvis bred enighet om kultursatsingen. Unntaket er FrP, som vil kutte tilskuddet til kulturhuset og selge Bomuldsfabriken.

Utbyggingen av leiligheter i Barbu blir en het sak i valgkampen. Spørsmålet er hvor omfattende denne utbyggingen skal være, og hvor høyt og tett det skal bygges.

Kanal-saken har vært en gjenganger ved de siste valgene. Denne gangen ser det ut som om denne saken får en mer beskjeden plass. Mange synes det må bli en pause i gravingen i sentrum, og dessuten har kommunen ikke råd til å betale sin andel av kostnadene.

I løpet av valgkampen blir vi garantert minnet om at Arendal kommune nå har opparbeidet seg for høy gjeld. I 2000 var gjelden 600 millioner kroner. I år når den 2 milliarder kroner, og de fleste er enige om at det er i meste laget.