NRK Meny

Arbeidsministeren skryter av Mandal

Etter aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere ble innført i år, har Mandal kommune jobbet hardt for å nå målet om flere i jobb eller på skolebenken. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skryter av tiltakene i kommunen.

Vellykket NAV-prosjekt om arbeidsplikt