NRK Meny
Normal

- E18-entreprenør brøt arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet er skuffet over E18-entrepenøren og mener flere alvorlige ulykker kunne vært unngått.

Tunnelarbeid
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Alf Helgeland, Arbeidstilsynet

Alf Helgeland er skuffet. (arkivfoto)

Foto: Einar Kleveland / NRK

Seniorinspektør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet er stort sett fornøyd med arbeidsforholdene, men sier risikovurderingene under E-18 utbyggingen mellom Grimstad og Kristiansand kunne vært bedre.

Tilsynet har ved flere anledninger påpekt gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.

- Spesielt når vi har hatt uhell der - så er det skuffende å komme tilbake å se at det fremdeles ikke er godt nok kvalitetssikret, sier Helgeland.

Unødvendige ulykker

Seniorinspektøren sier det har vært flere alvorlige ulykker under E18- utbyggingen, og at mange av disse kunne vært unngått.

– Vi har hatt en del uheldige tilfeller av arbeid i høyden hvor det ikke har vært sikret, og en del velt av maskiner. Dette tyder på at risikovurderingen ikke har vært god nok

– Flere av ulykkene kunne vært unngått om man hadde tatt en nøyere vurdering av risikoen, sier Alf Helgeland.

Overrasket over kritikken

Informasjonsjef i Agder OPS veiselskap, Lars Gunnar Nag, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Arbeidstilsynet. Nag sier han har hatt tett diaolog med tilsynet og fulgt oppfordringer om forbedringer kontinuerlig.


- Vi har hatt systematisk halvårlige møter med Arbeidstilsynet, og bedt om at slike saker tas opp. Jeg har ingen ubesvarte henvendelser fra dem om dette og er overrasket over kritikken som nå kommer, sier Nag.

Mange najonaliteter

Flere tusen arbeidere, fra opp mot 30 ulike nasjoner, har vært innom prosjektet i løpet av de tre årene det har pågått. Helgeland i Arebidstilsynet tror det er noe av kjernen til problemet.

– Med så mange nasjonaliteter så tror jeg ikke de helt hadde forutsett de utfordringene de kom til å møte. Arbeiderne og entreprenører kommer med ulike systemer og holdninger til det som går på helse, miljø og sikkerhet, sier Helgeland.