NRK Meny
Normal

Arbeidsledigheten stiger fortsatt

På ett år har arbeidsledigheten i begge agderfylkene steget. Størst ledighet er det innen bygg- og anlegg.

Ingeniører i Ofoten

Det er fortsatt størst ledighet innen bygg- og anleggsbransjen på Sørlandet.

Foto: Kjell Mikalsen

I Vest-Agder har arbeidsledigheten steget til 3,1 prosent på ett år. Det er en økning på åtte prosent sammenlignet med fjoråret.

Seniorrådgiver ved NAV Vest-Agder, Egil Lindekleiv, sier til NRK.no at oppgangen i ledigheten kan ha flere forklaringer.

– Ved utgangen av juli var det en stigning i arbeidsledighetstallene. En del unge mennesker har ikke fått skoleplass og har derfor meldt seg arbeidsledig. Samtidig har NAV trappet ned antall arbeidsmarkedstiltak. Dette kombinert med litt lavere aktivitet i Norge gjør at det har vært en stigning i ledigheten, sier Lindekleiv.

Høyeste i Songdalen

Av de 2886 ledige i Vest-Agder er det 1303 kvinner og 1583 menn.

Høyeste arbeidsledighet i Vest-Agder finner man i Songdalen kommune med 4,1 prosent. Deretter følger Kristiansand med 3,8 prosent ledige. Vennesla og Åseral har begge 3,6 prosent arbeidsledighet.

Ledigheten i Vest-Agder er omtrent på landsgjennomsnittet som er 3 prosent.

Større tilgang på jobber

I Aust-Agder er ledigheten høyere med 3,5 prosent.

– Akkurat nå er vi i en periode hvor vi har hatt fallende ledighet og litt færre jobbsøkere selv om det er noen flere ledige enn i fjor. Det som er verd å merke seg at det har vært en større tilgang på ledige jobber, sier avdelingsdirektør Øivind Svensen i NAV Aust-Agder til NRK.no.

Også i Aust-Agder er det flest ledige innen bygg- og anleggsbransjen. Etterspørselen etter arbeidskraft er størst innenfor helse, pleie og omsorg etterfulgt av butikk- og salgsarbeid og undervisning.

– Bygg og anleggssektoren har hatt høy ledighet de siste par årene. Industrien er også en bransje med flest jobbsøkere. Vi forventer at det fortsatt vil være mange uten jobb i disse sektorene, sier Svensen.

Høyeste ledighet i Froland

Åmli kommune har lavest ledighet i fylket med 1,9 prosent. Deretter følger Valle med 2 prosent og Iveland med 2,1 prosent. Froland kommune har høyest ledighet i fylket med 4,3 prosent. Deretter følger Tvedestrand med 4,1 prosent og Arendal med 4 prosent ledighet.

– Vi har prognose på at arbeidsledigheten vil ligger på dette nivået ut 2014 og inn i 2015, sier Svensen.