NRK Meny
Normal

Arbeiderpartiet i bresjen for makspris i SFO

Arbeiderpartiet støtter Foreldreutvalget for grunnopplæringen i Norges (FUG) forslag om å innføre tak på SFO-priser.

martin henriksen

Leder for Arbeiderpartiets familieutvalg, Martin Henriksen, vil ha et mer rettferdig SFO-system.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Forrige uke fortalte NRK Sørlandet om en kraftig økning i SFO-priser på Sørlandet de tre siste årene. Mange kommuner har økt prisene med mellom 25 og 35 prosent siden 2012.

Flere foreldre har fortalt til NRK at de ikke har råd til å ha barna sine på SFO på grunn av prisene.

Se kommuneoversikt nederst i saken.

Allerede for et år siden foreslo Arbeiderpartiet makspris og lovfestet rett til SFO for alle barn i Norge. Nå tar leder for Arbeiderpartiets familieutvalg, Martin Henriksen, igjen til orde for et mer rettferdig SFO-system.

– Vi ønsker at prisen skal settes slik at flest mulig familier har råd til å ha barna sine på SFO, dersom de har behov for det. I barnehager er det makspris på rundt 2.600 kroner, vi ønsker å se på om en liknende modell kan være aktuell når det gjelder skolefritidsordningen, sier Henriksen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

 SFO-prisene på Agder, som har økt kraftig de siste tre årene. Flere kommuner har økt prisene med opp mot 40 prosent siden 2012

For store forskjeller

Etter å ha fått presentert tallene fra NRKs undersøkelse gikk leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen i Norge (FUG), Helge Woie, ut med at de ønsker en nasjonal sats for å jevne ut ulikhetene som i dag preger skolefritidsordningen.

– Innenfor skolesystemet og barnehage er man veldig opptatt av at alle skal ha like muligheter, det samme kan man ikke si for SFO, uttalte Woie til NRK.no.

Også Henriksen i Aps familieutvalg mener det er for store forskjeller på både kvalitet og pris, slik ordningen er i dag.

– SFO-tilbudet varierer veldig hos de forskjellige kommunene, derfor mener vi det bør lages en nasjonal plan for å fastsette kvaliteten i SFO-en, sier Henriksen, og påpeker at en slik plan skal sikre at alle barn får det samme tilbudet.

Gratis SFO

Henriksen kaller dagens ordning for urettferdig, og ser nå på muligheter for å endre SFO-strukturen.

– Vi ønsker også gjøre forsøk med gratis SFO i en del områder, sier han.

I dag er det kommunene selv som bestemmer SFO-prisen, og Henriksen påpeker også at det er viktig å sørge for at kommunene har god nok økonomi til gi et forsvarlig tilbud.

– Derfor vil Arbeiderpartiet gi over tre milliarder mer til norske kommuner neste år enn det regjeringen vil, blant annet for å sikre et godt SFO-tilbud, sier Henriksen.

SFO-priser i Agder

Kommune

Full plass

2015

Søsken- plass

2015

Full plass

2012

Søsken- plass

2012

Endring

Arendal

2 635

1 844

2 250

1 575

+ 17%

Audnedal

2 590

1 888

1 780

1 780

+ 46 %

Birkenes

3 241

2 657

2 583

1 839

+ 25%

Bygland

2 638

1 569

2 500

1 500

+ 7%

Bykle

1 320

660

1 100

550

+ 20%

Farsund

2 330

1 747

2 220

1 665

+ 5 %

Flekkefjord

2 870

1 987

-

-

-

Froland

2 500

1 750

2 200

1 540

+ 14%

Evje og Hornnes

2 150

1 200

2 020

1 010

+ 6%

Gjerstad

2 160

2 160

2 160

2 160

0%

Grimstad

2 630

2 104

2 284

2 284

+ 15 %

Hægebostad

2 600

1 400

1 910

1 055

+ 36%

Iveland

2 475

2 475

2 068

2 068

+ 20%

Kristiansand

2 749

2 336

2 528

2 148

+ 9%

Kvinesdal

2 810

2 810

2 265

2 265

+ 24%

Lillesand

2 700

2 700

2 157

2 157

+ 25%

Lindesnes

2 600

1 560

3 192

1 915

- 19%

Lyngdal

2 450

1 225

2 100

1 260

+ 16%

Mandal

2 680

2 225

2 466

2 096

+ 9%

Marnardal

1 957

1 370

1 900

1 330

+ 3%

Risør

2 580

1 806

2 230

2 230

+ 16%

Sirdal

1 200

1 200

800

800

+ 50%

Songdalen

2 807

1 922

2 599

1 777

+ 8%

Søgne

2 832

1 982

2 508

1 755

+ 13%

Tvedestrand

2 705

1 893

2 470

1 729

+ 10%

Valle

1 751

1 050

1 537

992

+ 14%

Vegårshei

2 300

1 840

2 100

1 680

+ 10%

Vennesla

2 932

1 450

2 310

1 180

+ 27%

Åmli

2 250

1 575

2 100

1 250

+ 7%

Åseral

1 749

1 330

1 650

1 237

+ 6%