App til hjelp i klubbhverdagen

Vidar Lien og Anders Helling i Lillesand var opptatt av frafallet i breddeidretten. Nå har de utviklet en applikasjon for smarttelefoner – til bruk for både idrettsutøvere og klubbledere.

Vidar Lien og Anders Helling

Vidar Lien og Anders Helling ønsket å lage en app som kunne motvirke frafall i lagidretten.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

ITeamSport

Applikasjonen ITeamSport.

Foto: Skjermdump / NRK

– Vi snakket med en fotballtrener som var opptatt av frafallet i lagidretten. Mye av grunnen var at lagidrett ble sett på som kjedelig. Og at utøverne ikke fikk nok oppmerksomhet av treneren sin, sier en av utviklerne av appen, Vidar Lien.

Applikasjonen har blitt testet på flere tusen brukere.

– Tilbakemeldingen har vært positiv. Applikasjonen har gitt utøverne god motivasjon og forenklet hverdagen for treneren, sier Lien.

To millioner fra Innovasjon Norge

Lien jobbet i mange år som creative director. Han sa opp jobben sin for å arbeide med appen som har navnet ITeamSport.

Han har jobbet sammen med utviklere og folk innen salg. Innovasjon Norge og Aust-Agder fylkeskommune har bidradd med to millioner kroner.

– Hva skiller denne treningsapplikasjonen fra lignende apper som er på markedet?

– Vi er de første som kommer ut med en smarttelefonapp som kan brukes til spillerutvikling for breddeidrett. Ungdom er vant til å bruke smarttelefonen daglig. Vår app skal være en motivasjonsfaktor. Utøverne kan se statistikkene sine og tilbakemeldinger og evalueringer fra treneren. Det blir en en-til-en-dialog mellom trener og utøver. Og treneren og utøveren kan kommunisere uten at andre på laget ser det, sier Lien.

«I morgen er alt glemt»

Lien forteller at de har deltatt i fokusgrupper hvor de unge idrettsutøverne har sagt «du sier noe til meg i dag, men jeg har glemt det i morgen». Nå kan de samle all informasjonen på telefonen sin.

– Og treneren kan bruke appen når han legger opp kamper og treninger og registrere oppmøte og føre statistikker, sier Lien.

– Ved hjelp av appen kan lederne gi informasjon til alle og samle all kommunikasjon på ett sted. Det er egne brukergrensesnitt for klubbledere, trenere, utøvere og foreldre og foresatte, sier Lien.

Satser stort

– Det har betydd alt at vi har kunnet jobbe med dette på fulltid, sier Vidar Lien.

– Vi har vært tre stykker og er veldig glad for at så mange har trodd på oss. Vi har fått distribusjonssamarbeid med Umbro Norge, Basketballforbundet i Danmark og Volleyballforbundet i Norge. Vi har fått en rådgiver i Silicon Valley som skal hjelpe oss med internasjonal lansering.

– Hva slags forventninger har dere?

– Vi har store forventninger siden responsen har vært så god. Vi tror at vi blir store i markedet.

Applikasjonen er gratis og benyttes av både klubber og enkeltstående lag.
Den er testet av elite-, ungdoms- og barnelag innen ulike idretter.