Åpnet rådgivningskontor for kriminalitetsutsatte

– Vi skal være et lavterskeltilbud for folk som har vært utsatt for vold og trusler, sier Rune Strømsvåg, én av rådgiverne ved støttesenteret.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsutsatte

Støttesenteret for kriminalitetsofre skal blant annet hjelpe mennesker som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det er regjeringen som har besluttet at de tidligere rådgivningskontorene for voldsoffererstatning nå skal overføres fra Justis- og beredskapsdepartementet til politidistriktene. Tjenesten skal være til for mennesker som har vært utsatt for såkalt integritetskrenkende kriminalitet.

Gordon Petterson

Leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt, Gordon Petterson.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det nye er at støttesenteret skal hjelpe flere og favne bredere, sier Gordon Petterson.

Han er leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt og fortok den offisielle åpningen av senteret i dag.

– Støttesenteret skal ikke bare gi rådgivning, men også følge opp de som har vært utsatt for kriminalitet, sier Petterson.

Holbergs gate 17. Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ligger i tinghuskvartalet i Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Plan mot vold i nære relasjoner

Etableringen av støttesentre i alle politidistriktene er en del av regjeringens arbeid med opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn.

– Vi skal gi hjelp til mennesker som har vært utsatt for vold, trusler og seksuelle overgrep. Men folk som har vært rammet på andre måter, kan også kontakte oss, sier rådgiver Rune Strømsvåg.

Sammen med Reidar Vang skal Strømsvåg lede Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Kristiansand.

Rune Strømsvåg

Rune Strømsvåg er rådgiver ved Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi blander oss ikke opp i etterforskningen av voldssakene, men lytter til ofrenes historier og tilbyr hjelp. På det tidligere Kontoret for voldsoffererstatning møtte vi 320 brukere i året. Politiet er den etaten vi har fått flest brukere fra. At politidistriktet nå har overtatt ansvaret for kontoret, gjør at vi kanskje får kontakt med enda flere som trenger hjelp, sier Rune Strømsvåg.

Bred informasjon

Rådgiverne skal tilby psykososial støtte, oppfølging og informasjon. Folk skal få veiledning gjennom straffesaksprosessen. Der det er nødvendig, skal støttesenteret lose folk til profesjonell hjelp både i det kommunale og statlige tjenesteapparatet. Det gis informasjon om rettigheter. Og folk kan få veiledning og bistand til å søke voldsoffererstatning

Et mål er at flere som opplever vold, skal anmelde forholdet. Det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner og ved seksuelle overgrep.

– Det kan være vanskelig å gå til politiet. Det skal være lettere å oppsøke oss. Vi kan være støttende og forklare hvordan rettsprosessen er. Og vi kan veilede videre i hjelpeapparatet, sier Strømsvåg.

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, tror det nye støttesenteret blir viktig.

– Vi har ikke vært flinke nok til å hjelpe folk som har vært utsatt for kriminalitet. Det er viktig å hjelpe dem videre i livet, sier Kristiansen.