Åpner jernbane fra 2. verdenskrig

Denne helgen gjenåpnes den gamle ammunisjonsjernbanen på kanonmuseet i Kristiansand, 70 år etter at den ble bygd av russiske krigsfanger.

Denne helgen gjenåpnes den gamle ammunisjonsjernbanen på kanonmuseet i Kristiansand, 70 år etter at den ble bygd av russiske krigsfanger.