Åpner for sovevogner

Go Ahead vil vurdere sovevogner på Sørlandsbanen, men ikke før 2021. Det sier administrerende direktør i Go-Ahead Norge, Cathrine Elgin. Samferdselspolitikerne i Vest-Agder ønsker at det nye togselskapet skal tilby sovevogn mellom Kristiansand og Oslo.