Private aktører skal gi kortere ventetid på sykehuset

Sørlandet sykehus vil leie inn private aktører for å få ned ventetiden på poliklinikken. Målet er at pasientene i gjennomsnitt skal vente fem dager kortere enn i dag.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus ønsker å leie inn ressurser for å få ned de lange ventetidene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

– Vi har et mål om å ha en gjennomsnittlig ventetid på 65 dager. Nå har vi 70, og dette tiltaket, i tillegg til noen interne tiltak skal gjøre at vi klarer å kutte de fem dagene, sier Per Qvarnstrøm økonomidirektør ved Sørlandet sykehus.

Ønsket om å leie inn private ressurser er nå lagt ut på anbud, og er i hovedsak ment for å gjelde poliklinikken, sier Qvarnstrøm.

– Det er spesielt innenfor de kirurgiske fagene vi har veldig lange ventetider. Det dreier seg om å kjøpe eksterne tjenester, som også vil bli utført eksternt, sier han.

Det vil si at sykehuset kjøper plasser ved private klinikker for å gjøre ventetiden kortere.

Han legger til at dette har blitt gjort i mange år i Helse Sør-Øst, men at det nå er første gang sykehuset kan kjøpe tjenestene på egen hånd.

– Tar ressurser fra prosjekter

Det er enda uvisst hvor stor kostnad det vil være for sykehuset, men Qvarnstrøm sier at de generelt får inn rundt halvparten av kostnadene ved hver behandling.

Det betyr at sykehuset vil måtte dekke de resterende femti prosentene.

– Det vil selvfølgelig gå utover noen av de investeringsplanene vi har, men vi er nødt til å bruke ressursene for å øke kapasiteten på behandlinger, sier økonomidirektøren.

Det er nødvendig dersom ventetidene skal gå ned, ifølge Qvarnstrøm.

– For å nå målet er vi nødt til å ha innleide ressurser som kan hjelpe oss med å få ned den polikliniske køen.

Førsteprioritet

Han understreker at dette prosjektet er det viktigste både politisk, og for sykehuset.

– Å få ned ventetidene er absolutt førsteprioritet. Det er også det som er vedtatt politisk, sier han.

Qvarnstrøm sier at det også er en nødvendighet.

– Det er vi også nødt til for pasientenes beste. Det er oppdraget vårt for 2014, legger han til.