Åpner for at drapsdømt sjubarnsmor vil forklare seg i retten

Kvinnen var taus under den to måneder lange rettssaken der hun ble dømt til lovens strengeste straff. I ankesaken kan det komme en forklaring.

Tiltalt sjubarnsmor og forsvarer Olav Sylte

NY RUNDE I RETTEN: Forsvarer Olav Sylte og sjubarnsmoren har lenge vært forberedt på at saken ville ende opp i lagmannsretten. - Aktoratet ville ha krevd det samme om hun ble frifunnet i tingretten, sier Sylte.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det er naturlig å vurdere betydningen av hva hun kan tilføre saken for sin egen del, sier 43-åringens forsvarer Olav Sylte.

Kristiansand-kvinnen ble denne uken dømt til 21 års fengsel og forvaring for å ha drept faren i 2002 og ekssamboeren i 2014.

43-åringen nekter straffskyld og forklarte seg aldri i tingretten. Det er ikke tatt en endelig stilling til om hun kommer til å si noe under ankesaken, ifølge forsvareren.

– Det vil i så fall dreie seg om å gå spesifikt inn på tiltalebeslutningen, sier Sylte.

Kvinnen har nettopp forlatt hotellrommet der ekssamboeren blir funnet død. Hun førsøker her å ta ut penger på hans bankkort.

Tidspress

Saken skal opp i Agder lagmannsrett om tre uker. Dersom den drapsdømte kvinnen kommer til å forklare seg, vil dette bli varslet, ifølge forsvareren.

– Vi har jo ikke lang tid igjen, men vi vil flagge det i forkant.

Olav Sylte prosederer i giftdrapssak

NY RUNDE I RETTEN: Forsvarer Olav Sylte og sjubarnsmoren har lenge vært forberedt på at saken ville ende opp i lagmannsretten. - Aktoratet ville ha krevd det samme om hun ble frifunnet i tingretten, sier Sylte.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sylte ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at kvinnen ikke avga forklaring i tingretten.

Har du rådet henne underveis til ikke å forklare seg, eller er det hun selv som ikke har ønsket det?

– Jeg kan ikke kommentere det. Det er taushetsbelagt.

Rettskommentator Hallgeir Oftedal har fulgt saken mot sjubarnsmoren tett og mener en forklaring fra den drapsdømte kvinnen vil avklare mye i saken.

– Jeg registrerer at retten i dommen mener at en forklaring fra den nå domfelte kvinnen ville bidratt til å opplyse saken ytterligere. Kvinnen har benyttet seg av retten hun har til ikke å forklare seg. I så alvorlige straffesaker er det sjelden at en tiltalt ikke avgir forklaring.

Hallgeir Oftedal

FORKLARING: Rettskommentator Hallgeir Oftedal påpeker at en forklaring fra den nå drapsdømte kvinnen vil bidra til å opplyse saken i lagmannsretten.

Foto: Andreas Tveit / NRK

Første kvinnen i Norge

Forsvareren til den drapsdømte kvinnen reagerer på flere punkter i dommen fra tingretten.

– De har ikke drøftet det vi tenker er relevant å drøfte. De har bare konkludert, mener Sylte.

Det er særlig spørsmålet om hvorvidt ekssamboeren tok livet av seg selv som forsvareren mener ikke er drøftet tilstrekkelig. I lagmannsretten kan det bli aktuelt med et nytt vitne for å underbygge forsvarets argument om selvmord, ifølge Sylte.

43-åringen fra Kristiansand er den første kvinnen i Norge som får lovens strengeste straff med 21 års forvaring, ifølge Fædrelandsvennen.

Påtalemyndigheten fikk fullt gjennomslag for sine påstander i rettssaken. De mener hun drepte faren for å få ut en stor arv, mens motivet for å ta livet av barnefaren skal ha vært for å selv få omsorgsretten for sønnene.

Kristiansandskvinnen var også tiltalt for å ha dopet ned en ekskjæreste tre ganger i månedene før den tidligere samboeren døde.

Politiet mener hun testet ut doser på ekskjæresten og brukte han som «prøvekanin».