Åpner for akuttmottak i havna

Havna i Kristiansand sier ja til å midlertidig bosette 1500 asylsøkere i havna. – Kaia er der og er klargjort til bruk, sier havnesjefen.

Kristiansand havn

Kristiansand havn åpner for å ta imot opptil 1500 asylsøkere. Akuttmottaket vil være på en båt som er egnet til å huse mange personer.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Onsdag var det formannskapsmøte i Kristiansand. Det startet med en orientering om flyktningsituasjonen i Kristiansand.

Det er et stort behov for asylboliger i Kristiansand kommune.

Havnesjef i Kristiansand, Halvard Aglen, mener havna er et egnet sted for å bosette asylsøkere.

– Vi har brukt tid på se om vi har kapasitet til det, og har hatt en risiko- og sårbarhetsanalyse. Konklusjonen er at vi skal kunne håndtere dette innenfor en viss ramme, sier Aglen.

– Situasjonen er selvfølgelig spesiell, men havna er vant til å håndtere båter til enhver tid. Det er mye kompetanse på havna som man kan bygge videre på, sier Aglen.

Formannsskap, Kristiansand, 18.11.15

Under formannskapsmøtet ble det klart at kommunen trenger flere asylboliger i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fartøy med overnatting

Havna har kapasitet til å midlertidig bosette opptil 1500 asylsøkere. Alt man nå trenger er fartøy asylantene kan bo i. Havna har mange mulige løsninger med båter asylsøkerne kan bo i.

– De skal ikke bo i cruiseskip, som mange tror. Men det finnes fartøy man kan forlegge personell i, sier Aglen.

Halvard Aglen

Havnesjefen i Kristiansand åpner for å ta imot 1500 asylsøkere til at akuttmottak i havna.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Slike fartøy er vanlige, og finnes over hele Europa, slik at man kan få et opp til Kristiansand.

Havna er klar

Når de første asylsøkerne kan komme til akuttmottaket, er ennå ikke bestemt, men havna er klar.

– Vi håndterer fortøyninger hver eneste dag. Kaia er der og er klargjort til bruk, så det er ikke vi som kommer til å prege tidsaksen, sier Aglen.

Første alternativ er å bruke den såkalte Shell-kaia, ytterst på Odderøya.

– Det er en terminal som er i bruk, men ikke i så mye bruk som mange av de andre kaifrontene våre.

Havna skal også se på andre kaier som kan være aktuelle.