Åpner et nytt flyktningmottak hver eneste dag

Antall flyktninger som kommer til Norge hver dag er nok til å fylle et gjennomsnittlig asylmottak.

Birkelid asylmottak, for enslige mindreåringe asylsøkere, klargjøres nå for mottak av 53 mennesker. Det jobbes på spreng for å få byggene funksjonelle på et par uker.

VIDEO: Bli med på forberedelsene før et nytt asylmottak åpner på Birkelid i Songdalen kommune.

– Det pågår en prosess nesten daglig med å finne nye steder som kan etableres. I prinsippet kunne UDI opprettet et nytt mottak hver eneste dag, sier styreleder i kristiansandsfirmaet Link AS, Morten Jørgensen.

Han forteller om et voldsomt behov for nye mottak, og at det jobbes kontinuerlig med å finne alternative løsninger.

Morten Jørgensen Link AS

Styreleder i Link, Morten Jørgensen, jobber kontinuerlig med å opprette nye mottak over hele landet.

Foto: Anne Wirsching/NRK

Senest onsdag ettermiddag ble enda et flyktningmottak vedtatt. Et enstemmig formannskap i Songdalen kommune gikk inn for å opprette et flyktningmottak for enslige, mindreårige (EMA-mottak) på Birkelid.

Hittil i år har det kommet 13 246 asylsøkere. Det er om lag 4 500 flere enn i samme periode i fjor. Bare i september kom 4 904 asylsøkere til Norge, noe som er fire ganger så mange som på samme tid i fjor, og mer enn en dobling av antallet asylsøkere fra august, opplyser UDI på sine hjemmesider

Tretti nye mottak på en måned

Den siste måneden har UDI etablert cirka tretti flyktningmottak, noe som bekrefter Links påstand om dagens behov for mottak.

Birkelid flykningmottak

Lokalene på Birkelid har plass til 60 enslige, mindreårige flyktninger. Link AS leier bygget av Songdalen kommune for en million kroner.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– At vi grovt regnet kunne opprettet et nytt mottak hver dag tegner et ganske dekkende bilde, sier Håkon Fenstad i UDI.

Han sier at EMA-mottak, slik Link er spesialisert på, har gjennomsnittlig 40 plasser. Samme antall mindreårige på flukt kommer til Norge hver dag.

– Som stor aktør i dette, så må vi ta ansvar og se hvor det kan finnes nye muligheter, sier Jørgensen, og forteller at Link får fire til fem henvendelser daglig med forslag på hvor nye mottak kan etableres.

Dugnadsånd og nestekjærlighet

Link driver blant annet flyktningmottak i Tvedestrand i Aust-Agder, og Jørgensen sier de har vært på befaring i flere av kommunene rundt Kristiansand, deriblant Vennesla.

Ordfører Songdalen

Ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp), er glad for å bidra i flyktningkrisen som rammer Europa, og ønsker 53 flyktninger velkommen til bygda.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Onsdag ble det altså klart at et EMA-mottak skal etableres i Songdalen kommune, hvor 53 unge, enslige asylsøkere skal innlosjeres på Birkelid.

– Det er en fryktelig vanskelig situasjon i verden, og da syns jeg det er veldig flott at formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret om at det kan etableres mottak, sier ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp).

Påtroppende varaordfører, Jan Erik Tønnesland (Ap), ønsker flyktningene velkommen til bygda, og forteller at han har lokalsamfunnet med seg.

– Vi får henvendelser fra frivillige, både organisasjoner og enkeltpersoner, som gjerne vil jobbe dugnad på Birkelid eller bidra på andre måter, forteller han.

Ordfører Greibesland har foreløpig bare fått positive henvendelser, alt fra innbyggere som vil være faddere, til folk som vil gi bort klær og utstyr til de som kommer.

– Jeg tror flyktningene vil føle seg veldig velkomne i Songdalen, sier han.

Dugnad på asylmottak på Birkelid

Vipers-keeperne Annick Lipmann og Sakura Hauge jobber dugnad sammen med flere lagvenninner.

Foto: Anne Wirsching/NRK