Åpner dørene kun for kvinner

Kirkens Bymisjon i Kristiansand gjør om sitt Natthjem fra et rent mannstilbud til kun å gjelde kvinner.

Bostedsløs

Bostedsløse kvinner i Kristiansand skal nå prioriteres. Natthjemmet som har vært stengt for kvinner, vil tilby kvinnene ei seng. (ill. bilde)

Foto: Lars Eie / NRK

Dag Vige

Bystyrerepresentant Dag Vige er glad for at bostedsløse kvinner skal få ei seng å sove i.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bostedsløse og rusavhengige kvinner i Kristiansand har generelt et dårligere tilbud enn menn med samme utfordringer.

Det mener Venstres Dag Vige, som nå applauderer omprioriteringen på Natthjemmet.

– Det er ofte sånn at menn er mer utagerende og mer synlige i samfunnet når man bruker rus ufornuftig. Derfor tror jeg vi ikke har hatt tilstrekkelig fokus på kvinner som også strever med livet sitt, sier Vige.

Nettopp denne satsingen på kvinner som sliter gjør bymisjonen noe med når de nå skal omgjøre overnattingstilbudet sitt fra å gjelde menn til å gjelde kvinner. Det skjer etter en henvendelse fra Kristiansand kommune.

Lavterskeltilbud

Natthjemmet er ifølge bymisjonen et lavterskeltilbud, og skal blant annet arbeide for å bedre livskvaliteten for mennesker som ikke har et hjem eller som av andre årsaker ikke mestrer å bo i egen bolig.

På Natthjemmet skal brukerne bli møtt med verdighet og respekt og tilbys et rom med god seng, en myk dyne og renvasket sengetøy.

Menn som i dag har har fått husly på Natthjemmet må jakte på nytt tak over hodet. Tidspunktet for når de stenges ute for at dørene skal åpnes for kvinner, er ennå ikke bestemt, men Vige er glad for at denne avgjørelsen endelig er tatt.

– Jeg tror det er en erkjennelse av en situasjon vi ikke har vært våkne for tidligere, sier han.