Åpne kraner på utesteder

Etter fem uker med skjenkestopp kan serveringssteder fra fredag av åpne kranene frem til klokken 23.