Ap kritiserer Høyre for skuteproblemer

Fullriggeren Sørlandet sliter økonomisk. Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener seilskuta er inne i en kritisk fase og at Høyre på Agder svikter i denne saken.

Fullriggeren Sørlandet ankommer Kristiansand.

Fullriggeren Sørlandet sliter økonomisk og Kari Henriksen (Ap) kritiserer Høyres Svein Harberg for manglende gjennomslag i regjeringen i denne saken.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Kari Henriksen fra Vest-Agder Arbeiderparti har fulgt seilskuta tett i hele sitt politiske liv på Stortinget.

Fullriggeren Sørlandet risikerer nå å måtte «legge til kai», avvikle administrasjonen og fjerne mannskapet i sitt 90-års jubileum neste år.

– Vi er nå inne i en kritisk fase der man har behov for klare føringer og konsolidering av økonomien. Jeg har høye forventninger til at det kommer en løsning på fullriggerens problemer i statsbudsjettet til høsten, sier hun.

Store ekstrakostnader

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Vest-Agder Arbeiderparti.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Sørlandet er den eneste av de tre norske seilskutene (Christian Radich, Sørlandet og Statsraad Lehmkuhl), som har vernegrad 1.

– Dette medfører store ekstrakostnader som ikke er dekket opp. At regjeringen la om bevilgningene slik at vedlikeholdsutgiftene ble en del av driftsbudsjettet mener jeg er uheldig, spesielt for Sørlandet, der vedlikeholdsutgiftene er større enn for noen av de andre skipene, sier Henriksen.

Hun hadde en interpellasjon om de tre seilskutene i desember i fjor og håpet at kulturministeren skulle ta grep.

– Skutene er ikke engang kompensert fullt ut for pris- og lønnsvekst, men det kom ingen klare svar om finansiering i debatten. Men Stortinget var tverrpolitisk enig om at dette er viktige kulturminner for Norge, sier hun.

Kari Henriksen er også skuffet over at stortingsrepresentant Svein Harberg fra Aust-Agder Høyre ikke ser ut til å ha særlig gjennomslag i regjeringen i saken.

– Agders representanter slåss for skuta, men enten er det ikke prioritert høyt nok, eller så har de ikke hatt gjennomslag i regjeringen. Jeg er svært skuffet over at ikke lederen av kulturkomiteen, Svein Harberg, har hatt større gjennomslag i egen regjering. Jeg håper han og regjeringen forstår skutas spesielle situasjon og at alle på Agderbenken nå legger press på regjeringen, sier Henriksen.

Harberg avviser kritikken

Svein Harberg

Stortingsrepresentant Svein Harberg fra Aust-Agder Høyre.

Foto: NRK

– Jeg har absolutt hatt gjennomslag i saken og vi har skapt et bedre og mer forutsigbart tilskudd til skutene. Vi jobber også kontinuerlig med hvordan vi kan sikre driften i fremtiden, sier Harberg.

Han mener også det er helt nødvendig at vedlikeholdsutgiftene er en del av driftsbudsjettet.

– Det er helt åpenbart at vedlikeholdskostnader er og skal være en del av driften. Dersom dette ikke er en del av driften, så får man problemer med vedlikeholdet. Summene i bevilgningene er også økt for å ivareta dette. Utfordringen er at fullriggeren har hatt et etterslep på vedlikehold og det er tungt å ta igjen, sier Harberg.

Han mener det er lenge siden seilskutene har fått så stor politisk oppmerksomhet som nå, og at det jobbes intenst med å sikre skutene for fremtiden.