Anundsen: – Ikke vurdert å trekke meg

Tilliten til justisminister Anders Anundsen (Frp) er tynnslitt i Venstre og KrF. Selv fastholder han at han har gjort sitt beste for å følge opp asylavtalen med de to samarbeidspartiene.

Justisminister Anders Andundsen (Frp)

– Jeg har gjort mitt aller, aller ytterste for å etterleve den avtalen, sier Anundsen til NTB i Cape Town.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg tar det til meg når noen mener jeg ikke har fulgt opp en avtale. Er det noe som har ligget til grunn for all min politiske virksomhet, så er det dette: At jeg med ære skal følge opp de avtalene jeg inngår, sier Anders Anundsen.

Han er mandag i Cape Town i Sør-Afrika, som del av følget som skal bli med kong Harald på tur til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

KrF mener det er sprik mellom ord og handling, og vurderer nå hva de skal gjøre med det. Mistillitsforslag blir nevnt fra flere hold.

Hans Fredrik Grøvan

– Det er ikke samsvar mellom det Anders Anundsen sa til Stortinget og det som ble gjort i praksis, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

– Alle muligheter er åpne, sier Hans Fredrik Grøvan til Vårt Land. Han er KrFs mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Blir sittende

Fra flere fylkeslag i Venstre kommer konkrete krav om at Anundsen bør trekke seg som statsråd.

Anundsen sier han aldri har vurdert det, og mener regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet snarest bør sette seg ned med Venstre og KrF for å drøfte situasjonen som har oppstått.

– Jeg har registrert at flere har sagt at det foreligger et brudd på avtalen mellom de fire partiene. Det mener jeg er veldig alvorlig påstand som de fire partiene må adressere, sier Anundsen:

Justisminister Anders Anundsen i Cape Town

Justisminister Anders Anundsen er i Cape Town på veg til Antarktis.

Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

– Det kunne være nyttig om de fire partiene hadde avklart om noen av dem faktisk mener at andre ting burde ha vært gjort for å følge opp avtalen bedre.

Avklaringer

Spørsmålet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er: Har Anundsen feilinformert eller holdt tilbake vesentlig informasjon for Stortinget?

– Høringen bidro til å avklare en del ting som var uklare. Nå er det opp til komiteen å vurdere innspillene som kom, sier Anundsen.

KrFs Hans Fredrik Grøvan mener Anundsen sa en ting til Stortinget og i praksis hadde gjort noe annet.

– Ja, når han informerer Stortinget om at han skulle sikre en annen status for de lengeværende asylbarna, og at det er både oppfattet og gjennomført av politiet, er det en avstand. Politiet sa de ikke hadde gjennomført eller forstått det, sier Grøvan til Vårt Land.

Anundsen mener høringen gjorde det klart at Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet ikke hadde fått med seg det hele og fulle omfanget av det Anundsen overfor Stortinget har beskrevet som en «tydelig politikkendring».