NRK Meny
Normal

Antall trafikkulykker på Sørlandet halvert

Antall trafikkulykker i agderfylkene er halvert de siste ti årene. – Møtefrie veier og midtdelere er årsaken, mener Trygg Trafikk.

Aksjon mot trafikkdød 2011 E18

Aksjon mot trafikkulykker på E18 ved Dyreparken i 2011.

Foto: NRK

Tall fra Utrykningspolitiet viser at 161 mennesker omkom i trafikken i agderfylkene i perioden 2005-2015. De verste ulykkesårene var 2007 og 2008. Da omkom henholdsvis 23 og 20 mennesker i trafikken på Sørlandet.

Drepte og hardt skadde 2005-2015

Drepte og hardt skadde i trafikken i Agder politidistrikt 2013–2015. Røde prikker er ulykker med drepte, blå prikker viser ulykker med hardt skadde.

Foto: Politiet

I 2015 var antall dødsulykker i agderfylkene redusert til 11. Det totale antall ulykker samme år var 289. Ti år tidligere ble det registrert hele 497 ulykker på sørlandsveiene.

Også i 2016 var det 11 dødsulykker på veiene i Agder.

Trafikkulykker i Agder politidistrikt 2005-2015

Antall ulykker

Drepte

Hardt skadde

Lettere skadde

2005

497

13

73

526

2006

471

16

62

514

2007

475

23

40

506

2008

481

20

57

538

2009

458

18

59

502

2010

393

13

33

463

2011

382

9

34

447

2012

383

13

33

463

2013

317

10

44

360

2014

326

9

46

347

2015

289

11

37

294

Nedgang i hele landet

Den positive trenden gjenspeiles i hele landet. I 2015 omkom 117 personer i trafikken i Norge. Det er det laveste antall siden 1947.

Leder av Trygg Trafikk i Aust-Agder, Paal Ove Sodefjed sier utviklingen er gledelig.

Paal Ove Sodefjed

Paal Ove Sodefjed, distriktsleder for Trygg Trafikk Agder.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Årsaken er åpenbar. Det har vært en massiv utbygging av møtefrie veier. Vi ser det spesielt mellom Grimstad og Kristiansand hvor dødsulykkene nesten har forsvunnet. Europaveiene er blitt utbedret, og de fleste ulykker skjer nå på riks- og fylkesveier hvor det ikke er midtdelere og hvor det skjer utforkjøringer eller frontulykker, sier Sodefjed.

E18 ved Grimstad

Møtefri E18 ved innkjøringen til i Grimstad.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Den menneskelige faktoren

Sodefjed mener at folk er blitt mer bevisst på risiko.

– De kjører med bilbelte og sikrer last bedre i bilen. Dessuten har vi fått en kjøreopplæring som i større grad legger vekt på den menneskelige faktoren, og ikke bare det rent tekniske ved å kjøre bil.

Når ulykken først er skjedd, er ambulansefolkene blitt veldig flinke, og sjansen for å overleve er blitt større, sier Sodefjed.

Dødsulykke

Ambulansepersonell i aksjon ved trafikkulykke (arkivbilde).

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– Bedre kjørekultur blant unge

Øystein Krogstad i Utrykningspolitiet mener at godt samarbeid mellom flere etater har betydd mye for å gjøre norske veier tryggere.

– Statens vegvesen, Trygg Trafikk og ikke minst Utrykningspolitiet som er ute på veien hver eneste dag i all slags vær, har bidradd til å redusere antall ulykker, sier Krogstad.

Øystein Krogstad

Distriktsleder Øystein Krogstad i UP Agder og Rogaland.

Foto: Leif Dalen / NRK

Statistikken viser at unge bilister har fått en bedre kjørekultur.

– Det er veldig gledelig. Det som er urovekkende, er at vi som er godt voksne begynner å gjøre oss sterkt gjeldende på ulykkesstatistikken. Det er ikke bra, sier Krogstad.

I Kvinesdal er det en spesiell tøff bilkultur. Derfor har kommunen nå laget en egen film, for å få de unge til å tenke, før de setter seg bak rattet.

I Kvinesdal er det en spesiell tøff bilkultur. Derfor har kommunen nå laget en egen film, for å få de unge til å tenke, før de setter seg bak rattet. Her er en smakebit fra filmen "Kjør me ved" av Philm filmproduksjon.