Antall fattige i Kristiansand doblet på tre år

Det er dobbelt så mange fattige familier i Kristiansand nå enn det var for tre år siden, viser foreløpige tall fra Nav.

Elisabeth Engemyr

Elisabeth Engemyr er leder av NAV i Kristiansand. Hun registrerer at antall fattige familier i kommunen er nær doblet siden 2011.

Foto: Terje Sellevold / NRK

– Det er en økning i antall familier som henvender seg til Nav, og som får økte ytelser nå i forbindelse med jula. Rundt fem hundre familier kommer til å få ekstra hjelp fra Nav i desember, sier leder i Nav Kristiansand Elisabeth Engemyr.

500 regnes som fattige

Engemyr synes det er bekymringsfullt at opp mot 500 familier er å regne som fattige denne jula.

I 2011 fikk 260 familier på sosialstønad i Kristiansand ekstra penger til jul. De som har levd på denne støtten i over ett år får automatisk utbetalt dette, men alle familier som lever av sosialstønad kan søke.

Politikerne er bekymret

Bekymret for det stigende tallet er også byens varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) som, da det politiske flertallet i kommunen la frem budsjettet for neste år, nevnte at tall fra Nav viser det er 500 fattige familier i byen som trenger ekstra støtte frem mot jul.

Jørgen Kristiansen

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF), mener økt bosetting av mennesker som har fått asyl er noe av forklaringen på hvorfor antall fattige familier i Kristiansand er nær doblet på tre år.

Foto: Sindre Hopland/NRK

– Det må vi ta innover oss, sa varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF).

Han sier er en forskjellige definisjoner av hva som skal til for å regnes som fattig.

– Disse 500 familiene i Kristiansand er ikke nødvendigvis mennesker som sulter eller ikke har et sted å bo. Men det er mennesker som har utfordringer med en del av de kostnadene vi har i samfunnet i dag. Mye av dette er statens ansvar, men vi har ansvar for sosialhjelpsbudsjettet. Tallene henger også sammen asylsøkere som bosettes i Kristiansand, sier han.

Han presiserer at dette er noe han ønsker å gjøre noe med.

– Dette tar vi alvorlig. Kristiansand skal være en god by å bo i for alle, sier han.

– Det er et felles ansvar for stat og kommune å hjelpe disse 500 familiene ut av fattigdom, skyter ordfører Arvid Grundekjøn inn.

Tor S. Utsogn (Frp), leder for Helse- og sosialstyret i Kristiansand, sier de jobber med å kartlegge hvem som er fattigst i kommunen for å bli bedre i stand til å hjelpe dem.

– For en del er det en ekstra utfordring å komme seg ut av fattigdommen. Vi ser jo at for enkelte familie så går fattigdom i arv. Men vi ønsker å kartlegge de 100 familiene med størst utfordringer, for å se hvordan vi kan gi dem verktøy slik at de kan komme seg ut av fattigdommen, sier Tor S. Utsogn.

Stadig flere fattige

I julen for tre år siden ble det utbetalt 400.000 ekstra til fattige familier i Kristiansand. I år regner Engemyr summen vil ende på over én million kroner.

Fattig familie

500 familier bare i Kristiansand vil få ekstra utbetaling fra NAV før denne julen. (ILLUSTRASJONSFOTO - BILDET ER ARRANGERT)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Ja, vi ser at det er flere familier og flere personer som har økte behov og som har mindre penger enn det de hadde tidligere, sier Engemyr, og forteller at det blir stadig flere fattige familier.

Ifølge Engemyr er årsakene til at flere havner på sosialstønad mange og sammensatte. Hun forteller blant annet om økende innvandring. Men et trangt og uforutsigbart arbeidsmarked har også tvunget stadig nye familier inn på Navs utbetalingsliste.

– Det kan være familier som har mistet jobbene sine, at de ikke har krav på dagpenger eller arbeidsledighetstrygd. Det kan være folk som er blitt syke eller folk som faktisk ikke har kommet seg i jobb, sier Engemyr.

– Skyldes mange asylsøkere

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, mener det høye tallet skyldes at kommunen har bosatt svært mange asylsøkere de siste årene.

– I år bosetter vi fire ganger så mange per inbygger som det Stavanger og Oslo. Årsaken er at vi mener det er viktig å ta vår del av det nasjonale ansvaret for at folk sitter for lenge i asylmottak og vente på bosetting, sier Kristiansen.

Han sier dette også gjelder arbeidsledige og vanlige familier som havner på Navs utbetalingslister.

– Tallene nå er håndterbare. Vi har en arbeidsledighet hos oss på rett over tre prosent. Det er lave tall, sier han.

Kristiansen tror antall fattige familier kommer til å øke i tida fremover.

– Jeg ser dessverre ikke bort fra det, sier Kristiansen.

– Det er et felles ansvar for stat og kommune å hjelpe disse 500 ut av fattigdom, sier ordfører Arvid Grundekjøn.