Antall bønder på Sørlandet synker

Antallet bønder i den sørlige landsdelen synker, og det blir stadig vanskeligere for unge bønder å leve av jordbruk. – Utfordringen er det høye prisnivået på norske gårdsbruk, sier Knut Erik Ulltveit, leder i Aust-Agder bondelag.