Hopp til innhold

Anstrengt legekonflikt på Evje

– Forhandlingsklimaet var så dårlig at vi valgte å bryte forhandlingene med kommunen, sier Lege i Evje, Ole Kjell Gundersen. Nå står et helprivat legesenter klart 1.april.

Bjørn Ropstad

Ordfører Bjørn Ropstad (KrF) er tilfreds med sakens utfall.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

– At det har vært et anstrengt forhold mens saken har pågått tror jeg vi bare må være enige om, sier Bjørn Robstad ordfører i Evje og Hornnes kommune.

Frem til nå har alle legene ved Evje legesenter vært private, mens de resterende ansatte har vært kommunalt betalt. Kommunen har lenge sett for seg at hele legesenteret skulle vært privat drevet og har de siste to årene jobbet for å realisere dette.

Fungert godt i 13 år

På tross av kommunens planer er legesenteret fornøyd dagens ordning og mener den har fungert godt siden den ble opprettet i 2001.

Ordførerer Robstad lover at legene har gode fremtidsutsikter.

Vi opplevde forhandlingsklimaet såpass dårlig at vi valgte å bryte forhandlingene og ha minst mulig med kommunen å gjøre.

Ole Kjell Gundersen, lege ved Evje legesenter

– Vi ønsker selvfølgelig at legene skal ha gode arbeidsvilvår og vi vil få til et best mulig samarbeid, sier han.

Høyt konfliktnivå

Både kommunale kilder og andre legekilder NRK har vært i kontakt med sier at konfliktnivået til tider har vært svært høyt de siste to årene.

Ole Kjell Gundersen jobber ved Evje Legesenter. Han sier at et av hovedargumentene deres for å forbli delvis kommunalt, er å beholde nærheten til de kommunale sykepleierne og hjemmesykepleierne.

– Denne nærheten til kommunen forsvinner og det er ikke bra, sier Gundersen.

Han understreker at det ikke vil bli færre leger i kommunen og har tro på at det nye legesenteret ikke vil bli dårligere, om heller bedre.

– Små endringer

Ordfører Robstad sier at det kun vil bli små endringer tilknyttet at legesenteret vil bli flyttet til Evje sentrum.

– Den eneste endringen som skjer er en endring av lokalisering, ellers vil samhandlingen mellom de kommunale helsetjenestene og det private legesenteret være det samme, sier han.

Legesenteret på sin side føler seg oversett i saken og valgte derfor å bryte i forhandlingene med kommunen.

– Når vi ikke fikk noe gjennomslag eller gehør for noen av våre synspunkter, opplevde vi forhandlingsklimaet såpass dårlig at vi valgte å bryte forhandlingene og ha minst mulig med kommunen å gjøre, sier lege Gundersen.

Må finne nye ansatte

– Kommunen vil sitte igjen med lokaler de ikke får noen inntekter på, og vi må investere i en del nytt utstyr, så vi får litt ulemper i starten, sier Gundersen.

Når legesenteret fra 1. april blir helprivat må de også finne nye ansatte.

– Jeg tror ikke det blir noe problem å finne nye ansatte, jeg tror det blir gøy, sier Gundersen.

Ordføreren gleder seg til å se det nye legesenteret stå klart og tror dette vil bli bra for både legene og innbyggerne.

- Jeg tror dette vil bli veldig bra og at de vil drive legesenteret på en god måte, sier ordfører Robstad.