Ansatte krever strakstiltak

De ansatte ved Margarete Stiftelsen bo- og omsorgssenter i Arendal krever strakstiltak for å gi de eldre et mer verdig liv. Et anonymt varslerbrev beskriver alvorlig omsorgssvikt ved institusjonen. Fredag fikk de ansatte besøk av ordføreren.