Hopp til innhold

Lyntog til Oslo

Anne Margrethe Larsen er toppkandidat på Venstres liste i Vest-Agder. Hun vil jobbe for lyntog mellom Kristiansand og Oslo dersom hun får stortingsplass de neste fire årene.

Anne Margrethe Larsen (V)

Anne Margrethe Larsen er opptatt av fornybar energi og miljøvennlig transport.

Foto: Venstre

Anne Margrethe Larsen vil være landsdelens ombud dersom hun blir valgt inn på Stortinget.

– Jeg vil aktivt følge landsdelens viktige saker som ombud, ta opp saker med regjeringsapparatet og arbeide aktivt med Venstres medlem i den komiteén som behandler den aktuelle saken, sier Larsen.

Hun vil jobbe mer målrettet i samarbeid med de andre representantene på Agder-benken og ønsker å være en ”merkevarerepresentant” for sørlandssaker på Stortinget.

Radioaktiv trussel

Lyntog til Oslo

Larsens viktigste enkeltsak i neste periode vil være hurtigtog og kort reisetid mellom Sørlandet og Oslo.

– Jeg vil jobbe for å få på plass alle forhold som kan bidra til at det blir tog mellom Kristiansand og Oslo som tar 3 timer. Dette bør være realisert senest i 2020, sier Larsen.

Godtar ikke busskutt

Ja til ett Agder

Hun mener også at tanken om en sammenslåing av Aust- og Vest-Agder til ett fylke er overmoden.

– Ett fylke vil gi en langt sterkere og mer robust landsdel både innad og utad, med krav om mer til samferdsel og sterkere næringsklynger, sier hun.

Landsdelen kommer dårlig ut i flere levekårsundersøkelser og Larsen vil gjøre flere ting for å endre dette fremover.

- Storberget har dummet seg ut

Vil ha borgerlønn

– Jeg vil fortsatt jobbe for Venstres forslag om borgerlønn, og jeg vil at det skal satses mer på desentralisert utdanning. Dette vil gi folk både arbeid og selvtillit, mener Larsen.

Hun mener dette er helt nødvendig for å bedre landsdelens stilling i disse levekårsundersøkelsene.

Når det gjelder likestilling mellom kjønnene vil Larsen jobbe aktivt på likestillingsområdet overfor jenter og gutter både i skolen og gjennom frivillige organisasjoner.

Hun mener også at det må etableres et lavterskeltilbud for psykiatri og rus i kommunene og det må gis bedre oppfølging i behandling og gjennom boligprosjekter.

– NAV-kontorene må videreutvikles, sier Larsen.

Hva er en perfekt dag for deg?

– En perfekt dag er en fin dag på fjorden, med sol på en fin strand og dertil grillmat med familien, sier Larsen.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål av NRK. Her er Anne Margrethe Larsens svar:

• Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Jeg valgte Venstre i 1995 fordi partiet har gode, framtidsglade, sosialliberale løsninger. Stikkord for dette er: mennesket i sentrum, åpenhet, en grønn miljøpolitikk med miljøvennlig transport/ fornybar energi, sterk satsing på kunnskap og forskning og nyskaping av gründere. Venstre setter kultur på dagsorden, ønsker robuste kommuner som kan gi den velferd innbyggerne trenger, har en raus innvandringpolitikk, vil styrke personvernet og har en utviklingspolitikk for demokrati, handel, bistand og menneskerettigheter, sier Larsen.

• Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Må ta med to av mine profilsaker. Ta ansvar for miljøet/ satse på fornybar energi og miljøvennlig transport og helsepolitikk med velferdsreform, verdighet for enkeltmennesket med bedre psykiatri/ruspolitikk, robuste lokalsykehus og forsterkede sykehjem.

• Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Partiene jeg ønsker å samarbeide med må ha noen felles kjerneområder innenfor ideologi, respekt for ulike politiske ståsted og vilje til å finne kompromiss til beste for innbyggerne.

• Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Høyre, KrF, Venstre. De gode løsningene ligger oftest i sentrum, og gode erfaringer fra tidligere samarbeid.

• Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Av respekt for ulikt syn innen økonomi, bistand, miljø- og klimautfordringer, innvandring/ inkludering, så vil jeg samarbeide minst med Frp, avslutter Larsen.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,62 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %