Hopp til innhold

Ann-Kristin Olsen ny styreleder: – Det stilles stive krav

– Pasientenes helsetjeneste synes jeg er et flott konsept som appellerer til meg. Det sier Ann-Kristin Olsen som i dag ble utnevnt til styreleder for Helse Sør-Øst.

Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen og Bent Høie

– Dette blir spennende og krevende, sier Ann-Kristin Olsen som i dag ble ny styreleder for sykehusene i ti fylker.

– Det er ganske stive krav som skal bli veldig spennende å sette tennene i – og også utfordrende, sier Olsen som nylig gikk av som fylkesmann i Vest-Agder.

Hun blir nå øverste leder for sykehusene i ti fylker.

Pasientenes behov skal styre utviklingen

I formiddag presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sitt styringsbudskap til sykehusene for 2016.

Han understreket blant annet at brukerne og pasientene er hovedpersonene, og det er deres behov som skal være styrende for utvikling av helsetjenestene.

Dette er en retning som appellerer til den nye styrelederen:

– Det å få være med og være en brikke her – for å realisere dette – det synes jeg passer veldig godt med de tidligere utfordringene og arbeidene jeg har stått for, sier Ann-Kristin Olsen fra Kristiansand.

Må jobbe nytt og annerledes

Olsen var til stede da Bent Høie holdt sin «sykehustale» i dag

– Dagens måte å drive helsetjenester på kan ikke fortsette. Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene. Løsningen ligger ikke å bruke mer penger, men å jobbe nytt og annerledes, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han sier målet er å ha trygge sykehus og bedre helsetjeneste uansett hvor folk bor.

I talen sa Høie også at det største skillet i befolkningen går mellom de som er avhengig av rus og de som ikke er det.

Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen og Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og nyutnevnt styreleder i Helse Sør-Øst, Ann-Kristin Olsen.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Bratt voksenopplæring

Ann-Kristin Olsen sier at det viktigste for styrelederen nå blir å bidra til at forventningene som stilles fra politisk hold blir innfridd.

– Jeg har alltid vært opptatt av samarbeid – å få det til – og også utvikling. Og så brenner jeg litt for brukermedvirkning.

– Du har vært sysselmann på Svalbard og fylkesmann. Hvordan er det å komme fra slike stillinger?

– Det blir en bratt voksenopplæring. Men jeg har innsikt i kommunene og primærhelsetjenesten. Så kjenner jeg godt til beredskap og har ledet et utvalg som har sett på akuttkjeden fram til sykehusveggen.

Olsen synes hun kan ta med seg mye fra de tidligere jobbene hun har hatt.

– Det å ha gode relasjoner og få til god kommunikasjon, det har jeg jo drevet med i hele mitt voksne liv. Det får jeg god bruk for nå.

Og her blir det kanskje mer strid og kamp enn du tidligere har hatt?

– Ja, det er jo et felt hvor det er ulike meninger. Men jeg er vant til det fra før, så jeg ser ikke mørkt på det, sier Olsen på sin første dag som styreleder for Helse Sør-Øst.

bent høie

Tirsdag presenterte Høie sitt styringsbudskap til sykehusene for 2016.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix