Hopp til innhold

Ann-Kristin Olsen gir seg som fylkesmann

Hun har vært politimann, hun var Norges første kvinnelige politimester og eneste kvinne som har vært sysselmann på Svalbard. Etter 17 år som fylkesmann i Vest-Agder, går Ann-Kristin Olsen snart av med pensjon.

Ann-Kristin Olsen

Ann-Kristin Olsen skal snart få tid til å male, lese og kjøre båt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Tiden går og jeg fyller 70 år i mars neste år. Da er det sånn i staten, at det er ensbetydende med at man må gå av. Jeg har snakket med departementet og gjort dem oppmerksomme på at tiden nærmer seg, sier Olsen til NRK.no.

Olsen er utdannet jurist. I 1983 ble hun utnevnt til Norge første kvinnelige politimester, med tjenestested i Halden. Hun var da den eneste kvinnen blant landets 54 politimestre. I 1995 ble hun sysselmann på Svalbard.

Hun har i mange år jobbet internasjonalt med vold mot kvinner og overgrep mot barn.

I dag er Ann-Kristin Olsen fylkesmann i Vest-Agder og nestleder i Teknologirådet.

40 år i Statens tjeneste

Dagens stilling som fylkesmann i Vest-Agder har Olsen hatt i 17 år. Det har vært en spennende jobb, ifølge henne selv.

Jeg ser ikke det å bli pensjonist som noen dramatisk sak.

Ann-Kristin Olsen

– Det har vært en spennende tid. Det er en veldig variasjon i porteføljen som fylkesmannsembetene har.

– Det har vært interessant å sette seg inn i fagfeltene, og dialogen med kommunene har vært det aller mest utfordrende. Det har vært en fryd å bli kjent med våre 15 flotte kommuner.

Nå ser hun fram til å kunne utfordre andre sider ved seg selv.

– Jeg ser ikke det å bli pensjonist som noen dramatisk sak. Jeg har arbeidet for staten i mer enn 40 år og det er kanskje nok.

– Jeg er glad i å male og modellere, og jeg vil se om det er noe talent igjen etter at dette har ligget brakk i mange år. Jeg er også glad i å lese og i å være ute i båt, så jeg tror tiden kommer til å fly, sier Olsen.

Hør Norgesglassets innslag om Ann-Kristin Olsen

Skal jobbe litt

Olsen har gjennom hele sitt yrkesliv jobbet med flere nasjonale utredninger. Det gjør hun også nå.

– Jeg har et utredningsoppdrag som varer ut neste år, som jeg vil fortsette med som pensjonist. Det er et oppdrag for Helsedepartementet, der vi ser på hva som skjer ved akutt sykdom og skade. Det er spennende og har stor oppmerksomhet politisk.

– Vil du fortsette med slike oppdrag også som pensjonist?

– Det spørs om jeg får tilbud. Men jeg har egentlig tenkt på å gjøre andre ting, sier Olsen.

Positivt å bytte ut sjefer

Etter det NRK forstår vil Olsens stilling bli lyst ut i løpet av kort tid.

– Ann-Kristin Olsen fyller 70 år 29. mars 2015 og vil da fratre embetet ved månedsskiftet, sier Frode Jacobsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Olsen er ikke bekymret for at man vil finne en god arvtaker.

– Erfaringsmessig viser det seg at det er veldig sunt at man bytter ut personer i organisasjoner.

– Jeg tror det kan rugge båten akkurat passe, så det kjøres videre på en god måte. Det er ingen som er uunnværlige, og jeg har erfaring med at det skjer positive ting når man bytter ut en sjef eller to, sier Olsen.

Juristen Ann-Kristin Olsen var Norges første kvinnelige sysselmann på Svalbard (1995-1998).
Sysselmannen er regjeringens øverste myndighet på Svalbard, som regnes som norsk område. 
Sysselmanns-embetet tilsvarer jobben som fylkesmann.
Ann-Kristin Olsen (f.1945) ble også den første kvinnelige politimesteren i Norge, i Halden i 1983.
Vipers i «final4»
Spiller nå
Feira gullet med photoshoot 00:45
Neste