NRK Meny
Normal

– Døende sauer ble ikke tatt hånd om

En dyreeier i Evje og Hornnes kommune får ikke lenger drive med sauehold etter at Mattilsynet fant døde dyr og kadaver-rester på jordet.

Dyrevelferd Setesdal

Vedtaket fra Mattilsynet gir inntrykk av at dyreeier ikke tar godt vare på sauene sine.

Foto: Faksimile/NTB Scanpix

Mattilsynet fant dyr som var synlig syke og døende ute på beite, uten at dyreeieren grep inn.

Tilsynet har vedtatt at saueholdet og hesteholdet må avvikles. I tillegg er saken anmeldt, og politiet har innledet etterforskning.

Råttent gress

Dette ble avdekket under en inspeksjon Mattilsynet var på tidligere i år.

De fant sauer som gikk på beite blant rundballer med råttent gress, plastrester, søppel og nylonsnorer.

I en obduksjon av en sau ble det funnet nylontråder i magen. Det kan forårsake indre blødninger og store smerter.

Flere gjerder skal ha vært ødelagte, slik at dyr kunne henge fast eller rømme ut på veien.

Døde dyr på beitet

«To sauer som er tydelig halt, uten at eier har undersøkt dyrene eller gjort noe for å hjelpe dem, vitner også om manglende tilsyn og omsorg for sjuke og skadde dyr», står det i vedtaket fra Mattilsynet.

De skriver om døde dyr og kadaver-rester spredt rundt på beitet. I stallen stod lam uten tilgang til vann. Det eneste de hadde å spise var kraftfôr fra en veltet bøtte.

Osaland

Seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet avdeling Agder

Foto: Robert Ilievski

NRK kjenner ikke til om dyreeieren kommer til å klage på vedtaket.

Mangelfullt tilsyn

Dyreeieren kunne ikke legge frem godkjent journal for saueholdet, mange lam var ikke registrert og sykdomsforhold, skader eller dødsfall blant dyrene var ikke registrert.

Mattilsynet vurderer tilsynet av dyrene som svært mangelfullt, og anser det for å være grov vanskjøtsel.

– Ja, vi har politianmeldt saken, men vi ønsker ikke å kommentere vedtaket, siden saken etterforskes, sier seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet avdeling Agder.

Ikke søkt produksjonsstøtte

Jordbrukssjef Inge Eftevand i Evje og Hornnes kjenner saken og vedtaket.

Han sier til NRK at dyreeieren ikke har søkt kommunen om produksjonsstøtte de siste årene. Dermed har de ikke vært i kontakt med ham.

Bondelaget i Evje og Hornnes og Evje Sauelag kjenner ikke til saken.

Agder politidistrikt bekrefter at de etterforsker saken. Miljøkoordinator i politiet Torvild Selås ønsker heller ikke å kommentere saken, siden det er tidlig i etterforskningen.

Selås sier hele politinorge har ekstra fokus på dyrevelferdsloven. Nylig ble det opprettet eget dyrepoliti som en forsøksordning i Trøndelag.