Hopp til innhold

Anmelder farlig arbeid i høyden

Fellesforbundet i Aust-Agder begynner nå å politianmelde bedrifter som utfører usikret arbeid i høyden. I dag leverte de den første anmeldelsen fra en byggeplass i Arendal.

Usikret arbeid

Usikret arbeid på tak. Firmaet som arbeidet her, er nå politianmeldt.

Foto: Thor Åge Christiansen / Fellesforbundet

Arbeidere fra firmaet som ble anmeldt i dag, arbeidet på taket av bygningen uten å være sikret. Dette har Fellesforbundet dokumentert. Eieren av firmaet sier til NRK at dette bare forekom en kort periode før et stillas kom på plass.

Usikret arbeid på tak

Arbeid på tak - uten sikring

Foto: Thor Åge Christiansen / Fallesforbundet

Mange fallulykker

I fjor omkom fem bygningsarbeidere i Norge etter fallulykker. Organisasjonsleder Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet i Aust-Agder sier at mange også blir skadet i fallulykker.

– Vi ser at mange ansatte blir presset til å utføre slikt arbeid mot sin vilje. Det er vanskelig for ansatte å vite hvordan de skal forholde seg til en arbeidsgiver som ikke viser og gjennomfører gode tiltak i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

Thor Åge Christiansen

Organisasjonsleder i Fellesforbundet i Aust-Agder, Thor Åge Christiansen har levert inn den første anmeldelsen av farlig byggearbeid i høyden.

Foto: Leif Dalen / NRK

Sparer penger

Christiansen sier at mange bedrifter slurver for å spare penger.

– Å drive farlig arbeid blir dermed et konkurransefortrinn som gjør at seriøse bedrifter mister oppdrag til useriøse bedrifter, sier Christiansen.

Det er styret i Fellesforbundet i Aust-Agder som har gitt Christensen fullmakt til å dokumentere og anmelde bedrifter som ikke sikrer ansatte som jobber i høyden. I vedtaket heter det at antall dødsfall og skader er uakseptabelt høyt og at det derfor er viktig å sørge for at arbeidsgivere sikrer sine arbeidstakere bedre.

Arbeidskriminalitet

– Arbeidskriminalitet blir normalt ikke anmeldt, og derfor heller ikke etterforsket og straffeforfulgt, skriver styret i Fellesforbundet i Aust-Agder. Styret tror en politietterforskning vil føre til mindre arbeidsmiljøkriminalitet.

Organisasjonsleder Thor Åge Christiansen mener at Arbeidstilsynets arbeid på dette feltet ikke har ført til gode nok resultater. Han håper at risikoen for bøter og i verste fall fengselsstraff vil gi bedre arbeidsforhold og berge ansattes liv og helse. Et annet mål er å sikre at farlig arbeid i høyden ikke blir et konkurransefortrinn for useriøse i bedrifter.

Farlig arbeid i høyden.

Arbeid i stige som burde vært forankret i toppen. Men dette tilfellet ble ikke bøtlagt.

Foto: Einar Kleveland / NRK

Ber Arbeidstilsynet prioritere

Men om politiet kommer til å prioritere anmeldelsene, vil gjenstå å se. Tidligere har kriminalsjef Arne Pedersen skrevet til Fellesforbundet at politiet prioriterer sakene de får fra Arbeidstilsynet.

– Men samtidig bør jo tilsynet ha interesse av å bli kjent med de forholdene som Fellesforbundet kommer over når de foretar sine prioriteringer, skriver Arne Pedersen.

Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet sier til NRK at det er helt kurant å anmelde bedrifter som gjør noe ulovlig.

– Det gjør vi også. Men vi er ikke alltid enige med Fellesforbundet om hvilke som skal prioriteres. Vi føler at vi gjør faglig gode begrunnelser.