Har solgt produkter med miljøgifter

Et firma som leverer varer til noen av de største kjedene i Norge har solgt ulovlige produkter. Nå er de anmeldt av Miljødirektoratet.

Hammer

Flere av produktene som Festival AS har importert inneholder ulovlig mengde av miljøgiften SCCP.

Foto: Miljødirektoratet

– Festival AS kan for lite om regelverket, de følger ikke reglene og de selger produkter som inneholder stoffer som ikke er lov å selge, sier Bjørn Bjørnstad fra Miljødirektoratet.

Siden 2009 har Miljødirektoratet hatt fem tilsyn hos engrosfirmaet Festival AS på Sørlandet. Hver gang er det funnet produkter med forbudte miljøgifter og mangler med internkontrollsystemet deres.

– Når de har slike mangler og det ikke ser ut som om hverken ledelse eller de ansvarlige har tatt det på alvor eller rettet opp avvikene, anmelder vi det til politiet som må vurdere om det skal straffes.

Gjelder flere butikker i Norge

Søgne-firmaet Festival AS driver engroshandel med et bredt vareutvalg som blant annet verktøy, interiør og fritidsartikler. Bedriften har nasjonale kunder som Coop, Skeidar, Sparkjøp og komplett.no. En stor andel av produktene blir importert fra land utenfor EU/EØS.

– Her er en virksomhet som selger varer til store forhandlere i hele landet, og de har ikke rutiner og kompetanse til å finne ut om det de selger er ulovlig eller ikke, sier Bjørnstad.

Bjørnstad sier at saken er en viktig påminnelse til forhandlere om at man ikke bare kan stole på grossistfirmaer og importører når man kjøper produkter.

– Man må selv vite at det man plasserer i butikkhyllene er lovlig å omsette, sier Bjørn Bjørnstad

Ulovlig produkt

Dette produktet inneholder forbudte stoffer: ProTec sit-up benk. Varenummer 22142.

Foto: Miljødirektoratet

Miljøverstinger

Halvparten av alle produktene fra Festival AS som Miljødirektoratet har kontrollert inneholder høye nivåer av kortkjedede klorparafiner (SCCP).

SCCP er en organisk miljøgift som hoper seg svært lett opp i dyr og mennesker. Giften brytes veldig langsomt ned, er giftig for vannlevende organismer og kan være kreftfremkallende. Bruken av SCCP ble forbudt i 2002.

Lyslenker, slegger og hammere er blant de ulovlige produktene som er videresolgt til forhandlere i hele landet.

Har trukket tilbake produktene

Daglig leder i Festival AS Kjetil Mykjåland innrømmer at selskapet har tatt inn produkter med ulovlige stoffer.

– Vi ønsker selvfølgelig å beklage det. Vi kommer til å skjerpe våre rutiner for å unngå dette i framtida.

Mykjåland sier at Festival AS kalte tilbake og destruerte de produktene som hadde for store mengder miljøgifter i seg.

Han forklarer at i ett av tilfellene hadde bedriften fått et sertifikat fra produsenten i Kina som viste at nivåene var innen lovlige grenseverdier.

– Vi handlet i god tro. Nå ser vi at testrapportene fra Miljødirektoratet viser andre verdier. Så her har vi en jobb å gjøre. Vi har trukket tilbake disse produktene og informert kundene. Vi har og satt i gang egne inspeksjoner på andre varer som ikke har vært på tester.

Festival bedrift

Bedriften Festival AS fra Søgne er politianmeldt av Miljødirektoratet for gjentatte brudd på produktregelverket og for å ha forhandlet produkter med forbudte stoffer.

Foto: Tom-Richard H. Olsen / NRK

Det ble brukt flere bilder av produktene for å illustrere denne saken. Imidlertid representerte ikke alle bildene ulovlige produkter. Bildene med lovlige produkter har blitt fjernet for å unngå forvirring.