Anleggsarbeid må vike for vipa

I Birkenes i Aust-Agder skaper vadefuglen vipe problemer for anleggsarbeid i forbindelse med veiarbeid. Vipa, som er rødlistet, hekker nemlig i området.

Vipeunge i Austre Moland

Vipeunge i Austre Moland, Lillesand.

Foto: Kjell Klungland

Det var medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder som oppdaget konflikten mellom maskiner og hekkende fugl i et område hvor det skal anlegges en vendeplass for buss.

– Vipa har i en årrekke hekket i området Myrane ved innkjøringen til Birkeland fra Lillesandsiden, sier Jan Helge Kjøstvedt.

– I år ser det ut til at det kanskje bare er ett par igjen, i verste fall det eneste i hele kommunen. Situasjonen er ikke stort bedre i nabokommunene. I Lillesand er det også bare en hekkeplass igjen, sier Kjøstvedt.

Tar hensyn

Vipe i Reddal, Grimstad 2016

Vipe i Reddal i Grimstad.

Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Norsk Ornitologisk Forening skrev til Birkenes kommune. Og i kommunen viste de stor forståelse.

– Vi er veldig fornøyd med responsen, og ikke overrasket, sier Kjøstvedt.

– Dette er jo en rødlistet art som norske myndigheter skal ta vare på.

Anleggsfirmaet og ornitologene er enige om hvordan arbeidet kan gjøres samtidig som reiret skånes. Ornitologene tror at det også vil dannes ett reir til. Fuglene hekker i litt under en måned.

Kjøstvedt er prosjektleder for et vipe-prosjekt i Aust-Agder. Lignende prosjekter kjøres også i andre fylker i Norge, for vipebestanden er i fritt fall.

Kontakt med bønder

Fylkesmannen i Agder har gitt støtte til et prosjektet som skal foregå i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. I tillegg til ornitologisk forening, er også Agder Naturmuseum og botaniske hage med i prosjektet.

Nøkkelen er god kontakt bønder i området. Utfordringene for vipa er at den har reir på bakken. Reir med egg og unger blir ødelagt ved pløying, harving, planting, såing, gjødsling, sprøyting og under slåtten. Men dette går det an å gjøre noe med ved å

  1. Merke reir med fargede pinner
  2. Pløye utenom reiret, flytting av reir er siste utvei.
  3. Spa reiret opp på en plate før bonden pløyer
  4. Sette bøtte over reiret mens gjødsling eller sprøyting pågår
Vipereir

Vipereir som ble reddet unna bondens traktor i Vestfold.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Ber folk melde fra

Asbjørn Lie ved Agder naturmuseum og botanisk hage ønsker kontakt med personer som kjenner til områder der vipene hekker.

– Spesielt i Songdalen og Vennesla mangler vi fortsatt opplysninger, sier Lie.

Mens Birkenes kommune og anleggsarbeiderne der skal gjøre alt for å skåne vipene, oppfordres nå alle som bor i nærheten av en hekkeplass eller som driver jordbruk der viper hekker, til å bidra til at det tas hensyn.

– Hvis ikke vi gjør noe nå, vil vipa snart være helt borte som hekkefugl fra landsdelens jordbruksområder. Vi håper at økt fokus på vipa kan snu den negative utviklingen, sier Lie.