Angjerd (15) ga Halvorsen råd

Angjerd Røinås Hellestøl (15) fra Lyngdal møtte kunnskapsministeren for å snakke om utfordringene for elever med lese- og skrivevansker. Det gjorde inntrykk på Kristin Halvorsen.

Angjerd Røinås Hellestøl og Kristin Halvorsen

Angjerd Røinås Hellestøl fortalte kunnskapsminister Kristin Halvorsen om sin lange kamp for å få hjelp med sine lese- og skrivevansker.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

Det tar for lang tid før elever med lærevansker får hjelp av PP-tjenesten. Det mener Angjerd som selv har dysleksi.

– Jeg og mine foreldre måtte kjempe egentlig hele veien mot systemet for å få de hjelpemidlene jeg hadde krav på. Du hadde hele tida forskjellige personer som du måtte forholde deg til, sier Angjerd.

Torsdag møtte hun kunnskapsminister Kristin Halvorsen i Lyngdal med NRK til stede, og Halvorsen lyttet med interesse til Angjerds historie. Hun vil konkret bruke hennes historie i arbeidet med PP-tjenesten videre.

Snakket for alle elever med dysleksi

Angjerd Røinås Hellestøl fra Lyngdal går i 1. klasse på videregående skole. Hun ønsker å sette søkelyset på det hun opplever som et tungvint system i grunnskolen for elever med spesielle behov. Hun har selv dysleksi, og hun og foreldrene har kjempet en lang kamp for å få den hjelpen og de hjelpemidlene de har rett til. Likevel har det gått svært bra med Angjerd, hun gikk ut av ungdomsskolen med fine karakterer.

Angjerd påpeker at hun like mye snakker for andre elever, sånn at systemene kan bli bedre for disse. Hun mener systemene må bli mer automatiserte, slik at hjelpen kommer fortere.

– Jeg tror det må bli en automatikk i det slik at ikke elever og foreldre må krangle seg til å de hjelpemidlene man har krav på når man har fått diagnosen. Det må bli mer automatisert, og at det blir mer samhold mellom PP-tjenesten og skolen, sier Angjerd.

– Mange dropper ut av skolen

Hun advarer mot at mange som trenger ekstra hjelp dropper ut av skolen når de kommer til videregående fordi de gir opp.

– Jeg håper at ikke mange andre opplever det samme jeg og mange andre har opplevd fordi mange gir opp – både elever og foreldre – og elever dropper ut av skolen når de kommer til videregående for de er blitt så lei fordi de rett og slett ikke klarer seg.

Les også:

Vil bruke Angjerds historie

Angjerd ba kunnskapsministeren Kristin Halvorsen ta grep. Halvorsen sier hun vil ta med seg Hellestøls historie for å gjøre PP-tjenesten bedre.

– Det er fint at du sier fra på den måten som du gjør for det betyr at alle som jobber med dette ser hva de må gjøre for å bli mye bedre.

– Jeg tar med meg denne historien når vi nå skal sørge for at PP-tjenesten er mye tettere på skolene, at man er raskt på pletten med å få nødvendig utstyr. Det er ikke noe tid å miste når man er barn eller ungdom og går på skolen. Og så må vi sørge for at det er kompetanse i PP-tjenesten så de vet hva som skal gjøres, sier Halvorsen.

Angjerd er glad for at statsråden tar med seg historien hennes i arbeidet videre.

– Det viser at hun tar det på alvor og forhåpentligvis kan gjøre noe med det. Jeg håper virkelig hun gjør det hun sier. Mange føler at systemet valser over de og ikke bryr seg.