NRK Meny
Normal

Aner ikke om milliardbruk har jobbeffekt

Det brukes sju milliarder kroner på flyktningtilskudd i norske kommuner, men ingen vet sikkert hvordan det går med å få flyktningene ut i jobb.

Det brukes 7 milliarder kroner på flyktningtilskudd i norske kommuner, men hverken de eller staten vet noe sikkert om hvordan det går med å få flyktningene ut i jobb

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI delte i fjor ut over 400 millioner kroner til flyktningarbeid i kommunene på Sørlandet og i Telemark.

Målet er at flest mulig flyktninger skal komme ut i jobb. Problemet er bare at det ikke føres noen kontroll med hvilken effekt pengene har på lengre sikt.

– Hverken staten eller kommunene har en systematisk oversikt over hvordan det går med flyktninger etter fem år, sier regiondirektør IMDI Ingrid Sætre.

Ingrid Sætre

Regiondirektør i IMDI Sør Ingrid Sætre.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Spørsmålene om hvordan det går melder seg både hos dem og i flere kommuner.

Skal kartlegge

Statistisk sentralbyrå ser på effekten av opplæringsprogrammet ett år etter at det er avsluttet. Da er rundt ti prosent flere i jobb enn året før. IMDI ønsker en sjekk etter fem og ti år også.

– Det er noe vi savner, for vi ser at det tar tid før mange er ferdig både med opplæring og faktisk har fått seg en jobb, sier Sætre.

Som NRK.no har omtalt i flere saker er det spesielt vanskelig for flyktninger å få jobb i små kommuner.

IMDI opplyser at flere småkommuner nå ønsker å se nærmere på dette. Det gjelder blant annet Gjerstad i Aust-Agder, som neste år skal evaluere egen innsats.

– Vi skal ha en gjennomgang til våren, for vi fører ikke noe regnskap med hvordan det går med dem etter introduksjonsperioden, sier enhetsleder i Familiehuset Elfi Jonassen og legger til:

Elfi Jonassen

Enhetsleder Elfi Jonassen ved Familiehuset i Gjerstad kommune.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det skal bli interessant å se hvor de ble av og hvordan de klarer seg videre.

– Det er jo veldig positivt. Vi ser også andre kommuner som nå analyserer hvor mange penger det går til sosialhjelp, sier Sætre i IMDI.

Hun mener kommunene kan finne ut om en del av dem som har fått sosialhjelp i lengre tid, heller burde ha fått andre tilbud:

Hverken staten eller kommunene har en systematisk oversikt over hvordan det går med flyktninger etter fem år.

Ingrid Sætre, regiondirektør IMDI.

– Når vi ikke har det verktøyet, savner vi at ikke kommunene selv har større fokus på dette.

Blir sosialklienter

Svært mange flyktninger ender opp som sosialklienter. Det er dyrt for kommunene. Dette er en av grunnene til at Gjerstad neste år skal evaluere egen innsats.

Inger Løite

Inger Løite er varaordfører for Arbeiderpartiet i Gjerstad.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi ønsker at dette skal gås igjennom. Hva har vi gjort og hva har vi gjort feil? Når vi får sett på dette, håper jeg vi blir bedre på det, sier varaordfører Inger Løite (Ap).

Hun understreker at det er viktigere å bedre flyktningenes hverdag enn å redusere kommunenes kostnader.

Også NAV ser fram til en gjennomgang av dette.

– Vi har liten kunnskap om hvordan det går etter fem år. Jeg kontakt med noen og ringer til de jeg er bekymret for, sier leder for NAV i Gjerstad Jens-Jacob Aasbø.

Han tror den kommende evalueringen kan gi en kjempefordel med tanke på å vite hva de kan gjøre bedre.

Jens-Jacob Aasbø

Leder for NAV i Gjerstad Jens-Jacob Aasbø.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Vil måle om man lykkes

Ingrid Sætre IMDI Sør sier at innsatsen og effekten av den bør måles i alle kommuner, slik at resultatet kan sammenlignes.

–To år er ikke nok, vi trenger lengre perspektiv for å måle godt, sier hun.

IMDI opplyser at det neste år også skal settes i gang en større levekårsundersøkelse blant innvandrere her i landet.

– Vi ser at det for mange tar mer enn to år å komme i jobb. Hadde det vært målinger etter fem og ti år, ville det i større grad vist om kommunene lykkes med tiltakene de setter i gang.

– Og da særlig hvis målet er å se hvordan vi kan forbedre tiltakene vi har i dag, for å unngå at flere kommer på sosialhjelp, så er det veldig positivt.

– Det er noe vi har undret oss over i flere år at det har vært lite fokus fra ledelsen i kommunene på hva faktisk tilskuddene brukes til.

Ser ikke hele bildet

Utredningsleder i IMDi Benedicte Falch-Monsen har tidligere påpekt at datamaterialet de har, på ingen måte gir et fullstendig bilde på hvordan integreringen går i den enkelte kommune.

– Til det er integrering for komplekst, sier hun.

I går fortalte NRK om bygda Gjerstad, der svært få flyktninger kommer seg i jobb. Denne – som mange andre kommuner – kan ikke svare på hvorfor.