Anbefaler nedleggelse av Kjeviks skolesenter

Regjeringen vil legge ned Forsvarets virksomhet på Kjevik og samlokalisere skoleaktivitet til Trøndelagsregionen innen 2018.

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Regjeringen ønsker å avvikle skolevirksomheten på Kjevik innen 2018.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Faglige og operative behov har veid tyngst i regjeringens forslag. Disse tiltakene gir en bedre utnyttelse av basestrukturen, står det i stortingsproposisjonen «Kampkraft og bærekraft» som ble lagt fram klokken 12 fredag.

I langtidsplanene for forsvaret hevdes det at nedleggelse av Kjevik vil gi om lag 35 millioner kroner i reduserte driftskostnader og reduserer fornyelsesbehovet per år.

Det var forventet at det måtte investeres om lag 320 millioner kroner på Kjevik over den kommende 20- årsperioden for å fornye forsvarsanlegget.

Regjeringens anbefalinger er i tråd med fagmilitær anbefaling til langtidsplanen som ble lagt fram av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i fjor høst.

Virksomhet fram til 2025

Regjeringen anbefaler å flytte hele staben ved Luftforsvarets tekniske skolesenter og befalsskolen fra Kjevik til Værnes. Dette skal i så fall skje innen utgangen av 2018 som en del av opprettelsen av Luftforsvarets nye skolesenter på Værnes.

– Den resterende virksomheten på Kjevik effektiviseres og avvikles senest innen 2025 for å minimere kompetansetapet.

Det er ikke bare Kjevik som rammes i forslaget. Som en del av etableringen på Værnes anbefaler regjeringen å flytte Luftforsvarets flytaktiske skole fra Rygge til Værnes.

Samlet mener regjeringen at nedleggelsen reduserer kostnader på om lag én milliard kroner i et 20-årsperspektiv. I tillegg kommer besparelser knyttet til rekruttering og utdanning, og stordriftsfordel når teknisk utdanning er geografisk samlokalisert med de operative avdelingene.

De nye skolene vil være geografisk lokalisert i Trondheim, på Værnes og på Ørland.

Grøvan skuffet

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) er svært skuffet over regjeringens framtidsplaner for skolesenteret på Kjevik.

 Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det er en beslutning som vi vil kjempe for å få endret gjennom Stortingets behandling. Skolen fungerer bra og det er mye kompetanse som går tapt.

De flyttekostnadene som er lagt inn i stortingsproposisjonen mener Grøvan ikke er reelle.

– Det er all grunn til å tro at det finnes faglige argumenter for å beholde skolen, sier Grøvan.

165 milliarder ekstra

I stortingsproposisjonen går det fram at regjeringen mener dette vil utnytte synergier opp mot de operative forsvarsmiljøene i Norge.

Et annet argument er å se Luftforsvarets utdanning i sammenheng. Planen er at Luftforsvarets våpenskoler plasseres organisatorisk under en ansvarlig sjef ved Luftforsvarets nye skolesenter på Værnes.

Samtidig med at flere forsvarsanlegg i Norge nedlegges, har regjeringen besluttet å gi forsvaret 165 milliarder kroner ekstra. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen og det fagmilitære rådet ba opprinnelig om 200 milliarder kroner over de neste 20 årene.

Langtidsplanen skal innebære en innsparing som vil frigjøre 40 milliarder kroner over en periode på 20 år.