Anbefaler kjøp av UiA-bygg

Fylkesrådmannen i Aust-Agder anbefaler at fylkeskommunen, sammen med Drottningborg og to menigheter, kjøper UiAs tidligere lokaler i Grimstad. Fylkets del av lokalene skal i så fall benyttes til utvidelse av Dahlske videregående skole.

Siste nytt fra NRK Sørlandet