NRK Meny
Normal

Anbefaler ikke vaksinering

Mattilsynet vil ikke ta i bruk vaksinering mot blåtunge. Kartlegging er viktigst nå, mener tilsynet.

Ku

KARTLEGGER SYKDOMMEN: Mattilsynet har tatt flere melkeprøver og blodprøver av dyr i Agder.

Foto: Odd Rømteland / NRK

En av årsakene til at vaksinering ikke er aktuelt nå, er at sykdommen ikke smitter fra dyr til dyr, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Det er viktigere å skaffe seg kunnskap om utbredelsen og å hvordan sykdommen spres under norske forhold, mener hun.

- En vaksinasjonskampanje ville redusere muligheten for nødvendig kartlegging, sier Landsverk.

Dette fordi det gjennom prøver er umulig å si hvilke dyr som har smitten, og hvilke som bare er blitt vaksinert.

Landbruksdepartementet tar den endelige beslutningen om vaksinering.

Blåtunge er påvist hos totalt 20 dyr i tre storfebesetninger i Agder.

Utvider sperresonen

Mattilsynet vil utvide sperresonene for at dyra kan slippes ut på beite til sommeren. Sperresonen gjelder drøvtyggere som sauer, kyr og geiter og ble først opprettet etter blåtungefunn på to gårder i Vest-Agder. Sonen ble utvidet da sykdommen også ble oppdaget på en gård i Grimstad.

LES: BLÅTUNGE OGSÅ I AUST-AGDER

LES: FLERE TILTAK MOT BLÅTUNGE

Sperresonen skal hindre at smitten brer seg. Det er forbudt å flytte livdyr inn og ut av denne sonen. For å sende dyr til slakt fra denne sonen kreves det dispensasjon fra mattilsynet. Ved all transport av slaktedyr fra sonene skal dyrene slaktes innen 24 timer.

Sperresonen etter blåtunge-utbruddet utvides til de sørlige delene av Aust-Agder.

Den nåværende sperresonen kan bli utvidet.

Foto: Illustrasjon: Veterinærinstituttet