Anbefaler fem dagers skoleuke i Hægebostad

Rådmannen i Hægebostad foreslår at det innføres fem dagers skoleuke i kommunen.

Skolebarn

Mange foreldre i Hægebostad ønsker at de minste skal ha fri hver onsdag. Men det passer dårlig med likestilling, mener rådmannen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: ScanstockPhoto

Rådmannen i Hægebostad ber politikerne i kommunen om å innføre fem dagers skoleuke fra høsten 2017 for klassetrinn 1 til 3 på Kollemo og Eiken barneskole. I dag har elevene på disse trinnene fri hver onsdag. Saken skal opp i formannskapet torsdag.

Trosser utvalg

Et utvalg som kommunen har satt ned for å se på mulige endringer av dagen ordning med fri hver onsdag har anbefalt at firedagers uken fortsetter. Men rådmannens innstilling er likevel at kommunen innfører skole hver dag.

Hægebostad kommune, kommunehuset
Foto: NRK

En av årsakene er at det er vedtatt en målsetning i kommunen om å vær en attraktiv tilflyttingskommune med minst to prosent befolkningsvekst hvert år. Spesielt med fokus på å tilflytting av yngre kvinner.

– Bidrar ikke til økt likestilling

Rådmannen skriver i sin innstilling at kommunen skal arbeide for økt likestilling. Firedagers skoleuke bidrar ikke til økt likestilling, mener rådmannen.

– Det er neppe kontroversielt å peke på en sannsynlig sammenheng mellom onsdagsfri for elevene i første til tredje trinnved Eiken og Kollemo barneskol, og den relativt høye andel deltidsarbeidene kvinner i kommunen, skriver rådmannen i innstillingen.

Hægebostad er den kommunen i Agder hvor andelen kvinner som jobber deltid er størst (60.6%).

– Utfordrende

Det har også kommet innspill fra flere store bedrifter i kommunen som forteller at onsdagsfri for elevene skaper utfordringer for bedriftene.

– Det er en utfordring at de fleste deltidsansatte ønsker fri på onsdager. Hos Hamran har 55 prosent av de deltidsansatte fri onsdager (...) Vi har opplevd at det er utfordrende å få nødvendig bemanning på onsdager. Det har normalt gått greit, men det er veldig lav bemanning i noen funksjoner og det er ikke ideelt, skriver Trond Hamran i Hamran Kjøkken i en høringsuttalelse.

20. april avgjør kommunestyret om det fortsatt skal være firedagers skoleuke i Hægebostad.