Alvorlig forurenset

Områder i Ny-Hellesund er så full av miljøgifter, at de kan være farlige for mennesker.

Ny-Hellesund
Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

Ny-Hellesund i Søgne er alvorlig forurenset av ulike miljøgifter. Det viser en rapport basert på miljøtekniske undersøkelser i området.

Enkelte områder - både i sjøen og på land - er så forurenset at de faller inn under den høyeste fareklassen som Statens forurensingstilsyn opererer med.

Bekymret

Beboerne i Ny-Hellesund er bekymret, sier medlem av velforeningen, Peder Johan Pedersen.

Ny-Hellesund skipsverft

Hovedkilden til den sterke forurensingen er et nylig nedlagt skipsverft i Ny-Hellesund.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

- Folk fisker krabber og hummer og tar blåskjell i dette området, og de høye verdiene av tungmetaller som er avdekket må jo være alvorlig. Som beboer og fritids er det foruroligende, sier Pedersen.

Han er skremt over rapporten, som viser hvor alvorlig forurenset hjemstedet hans er.

Høyeste fareklasse

Hovedkilden til den sterke forurensingen er et nylig nedlagt skipsverft i Ny-Hellesund. Men også år med båttrafikk har satt sine spor. Rapporten som er lagt fram viser at det er funnet store mengder miljøgifter i det historiske sundet.

I jordprøver som er tatt er det funnet kraftig forurensing av tungmetaller, tjærestoffer, olje, PCB og TBT, som tidligere ble brukt som bunnstoff på småbåter.

Prøver tatt av havbunnen viser at TBT ble funnet i så store mengder at de faller inn under den høyeste fareklassen som Statens forurensingstilsyn opererer med - tilstandsklasse fem - meget sterkt forurenset.

- For dårlig informasjon

Rapporten, som ble bestilt av de nye eierne av den gamle skipsverftseiendommen, ble fremlagt allerede i august 2007, men så langt har ingenting skjedd, på tross av at de nye eierne har søkt om å få starte opprydningsarbeidet.

Peder Johan Pedersen kritiserer Søgne kommune og Fylkesmannen i Vest-Agder for både manglende informasjon og handling.

- Både Fylkesmannen og kommunen burde vært mye sterkere på banen når det gjelder informasjon til allmennheten om det som er avdekket, sier Pedersen.

Nå skal det ryddes

Overingeniør ved fylkesmannens miljøvernavdeling, Bjørn Østerhus, mener ventetida skyldes at rapporten har krevd en grundig gjennomgang.

- Antageligvis vil arbeidene med å rense opp der ute begynne allerede i høst. Først på land, og så vil en del sjøbunn fjernes for å få vekk den verste kilden til forurensing, sier Østerhus.

- Det er positivt, men man må ha et mye større opprydningsområde i tankene. Det må gjennoføres en enhetlig oppryddingsplan som forteller hvem som har ansvaret, hvor mye det koster, og når det skal gjennomføres, sier beboer Peder Johan Pedersen.

I kveld skal det holdes et åpent møte i Ny-Hellesund om forurensingen.