NRK Meny
Normal

Alvorlig datasvikt i helsevesenet

Et datasystem som brukes til å sende viktige helsemeldinger, brøt sammen i Kristiansand. Fylkeslegen mener det var en alvorlig situasjon.

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr har varslet fylkeslegen om datasvikten.

Foto: Sander Heggheim/NRK

30. april brøt et datasystem i Kristiansand kommune sammen. Det var en såkalt elektronisk meldingsutveksler, som brukes til å kommunisere mellom helsepersonell, sykehjem, fastleger. Blant annet sendes pasientrapporter og prøvesvar til denne elektroniske postkassen.

– Det tok faktisk seks dager før systemet var oppe og gikk igjen, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand.

Elektronisk epikrise

Datasvikt i helsevesenet i Kristiansand kommune.

Foto: Trude Bakke / NRK

Nede for telling

Haarr beskriver datasystemet som en slags postkasse hvor helsepersonell sender forespørsler, prøvesvar, epikriser. Men serveren ble full og systemet gikk ned for telling i flere dager.

– Dette sier noe om hvor sårbare vi er. Vi ba da korttidssykehjemmet, som er døgnåpent, om å begynne med manuelle meldinger, sier Haarr.

Men postkassen ble full og dermed greide ikke serveren å ekspedere alle meldingene. Og det var helle ikke mulig å få tak i kompetente folk til å fikse datasystemet 1. mai.

– Dette kunne ha vært at viktige meldinger ikke kom fram, som epikriser (pasientrapporter fra lege) på korttidssykehjemmet. Og de kunne ha vært kritisk, fastslår kommuneoverlegen.

Geir Stangeland

Fylkeslege Geir Stangeland mener datasvikten var alvorlig.

Foto: Reidar Mosland / NRK

Varslet

Fylkeslegen i Vest-Agder er varslet. Han er statens forlengede arm og har tilsynsmyndighet med helsetjenestene og sykehusene.

Det var en alvorlig situasjon. Vi har bedt kommunen om en forklaring. Fordi dette gjelder viktig informasjon som angår pasienter. Her har systemet sluttet å fungere, sier fylkeslege Geir Stangeland til NRK.

Han mener det var underlig at ikke det var beredskap og et nødsystem som trådte i kraft.

– Sykehusene har slike nødsystemer som overtar når noe galt skjer, sier fylkeslegen.

Han venter på svar fra kommunen nå.

Kommuneoverlegen tror ikke at svikten gikk ut over liv og helse. Likevel har han varslet fylkeslegen og bedt om å få inn rapporter fra omsorgstjenesten i kommunen, samt fastlegene om svikten har gått ut over liv og helse.

Nå er det to servere som skal ta seg av helsenettet, slik at belastningen nå blir delt på to og ikke en server som tidligere. Haarr håper nå at dette problemet nå er løst.