Hopp til innhold

Alle bortsett fra én brannmann har sagt opp

Uenighet om hvor mye deltidsansatte i brannvesenet skal få betalt for å være tilgjengelige døgnet rundt, har ført til at 15 av 16 brannmenn har sagt opp jobbene sine.

Brannkonflikt i Valle

STRID: Etter en langvarig strid om betaling til brannmannskap i Setesdal, er det nå lagt opp til mekling mellom partene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi har følt oss latterliggjort av kommunepolitikerne og at vi ikke har blitt tatt på alvor, sier brannkonstabel Magne Kittelstad i Setesdal brannvesen IKS.

Han er blant de 15 som har sagt opp jobbene sine i brannvesenets avdeling i Valle kommune i Agder.

Bakgrunnen er uenighet om den såkalte radiovaktgodtgjørelsen.

Det er en godtgjørelse brannmannskapet får for å alltid ha med seg en radio de kan kalles opp på ved brann og andre hendelser.

Brannkonstabel Magne Kittelstad

Brannkonstabel Magne Kittelstad føler brannmanskapet ikke blir tatt på alvor.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Veldig dramatisk

De deltidsansatte i Valle hører inn under Setesdal brannvesen IKS, som eies av fem kommuner i Agder, hvor det de siste årene har vært flere større skogbranner.

Brannsjef Mikael S. Kristiansen, mener de har havnet i en alvorlig situasjon.

– Det er veldig dramatisk at mannskapet har sagt opp, sier han.

Han sier det er viktig å se verdien av brannmannskapet på bygdene, og påpeker at de både har viktig lokalkunnskap og bistår ved flere ulike oppdrag.

Han mener også de har en ekstra belastning fordi de er med i et brannvesen som ikke har noen vaktordning.

– Selv om de per definisjon ikke er i beredskap hele tiden, føler de nok det.

Brannsjefen sier han i stor grad støtter mannskapet i denne saken.

Han er leder for avdelingene i kommunene Bykle, Valle, Bygland, Iveland og Evje og Hornnes.

Airlift sløkker skogbrann i Bykle

Det har vært flere større skogbranner i Setesdal de siste årene. Bildet er fra Bykle sommeren 2018.

Foto: Odd Sivertsen

Orker ikke mer

Dagens ringegodtgjørelse på rundt 21.000 kroner i året, ble sist oppjustert i 2013.

Det sier utrykningsleder Kjetil Carolis Jore, som også har sagt opp jobben sin.

Han forteller at det i fjor ble lagt fram et krav om en økning på 5000 kroner per person.

Da det ble avslått, la de fram en femårsplan, som innebærer en økning på 14.000 kroner per person innen 2025.

– Om kommunene ikke hadde penger akkurat da, kunne de få mer tid på seg til å oppjustere beløpet, sier Jore.

Da de fikk nei på dette også, valgte flere å si opp jobbene sine.

– Vi orker ikke å være med på dette lenger, sier utrykningsleder Jore.

Kravet er satt fram på vegne av 88 ansatte, som fordeler seg på flere avdelinger i de fem kommunene.

Kjetil Carolis Jore

Utrykningsleder Kjetil Carolis Jore påpeker at de også må bruke fritid på å sette seg inn i nye ting.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Styret sa opp

Om partene ikke blir enige risikerer innlandskommunen Valle å stå igjen med et brannmannskap på bare én person.

Situasjonen tilspisset seg sist torsdag. Da ga styret i brannvesenet beskjed om at de ønsket å bli fritatt for sine verv.

Grunnen skal ha vært at de følte at situasjonen var helt fastlåst og at det ikke var mulig å komme videre.

Nå er ordførerne i to av eierkommunene valgt ut for å mekle i konflikten.

Ordfører i Evje og Hornnes kommune Svein Arne Haugen (Ap), skal lede forhandlingene.

Han synes det er leit at partene har kommet på kant med hverandre.

– Det er leit fordi dette er en viktig samfunnsberedskap som vi er helt avhengige av og en tjeneste som vi er veldig fornøyd med, sier han.

Ifølge ham vil kravet som har kommet koste de fem kommunene 1,7 millioner kroner til sammen.

Han sier de er innstilt på å komme i havn.

– Vi vil ikke ha det sånn. Nå må vi prøve å ta tak og se framover, sier han.

Første møte ble holdt onsdag. Der ble det laget en skisse til avtale.

– Dette er et forslag, som vil bli sjekket ut blant partene for å se om det kan gi en avtale, sier ordfører Svein Arne Haugen.

Han skriver til NRK at alle deltakerne på møtet mener skissen beskriver en mulig løsning.

Ordfører i Evje og Hornnes

Ordfører i Evje og Hornnes kommune Svein Arne Haugen (Ap), hadde første forhandlingsmøte med partene onsdag.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Håper på rask løsning

Brannsjef Kristiansen håper på en rask løsning.

– Skrekkscenarioet er at de ikke blir enige. Da står Valle, og kanskje flere kommuner uten brannmannskap. Det er krise, sier han.

Han forteller at han er helt avhengig av gode utrykningsledere og brannkonstabler for å rykke raskt ut når noe skjer.

Brannsjef

Brannsjef i Setesdal brannvesen IKS Mikael S. Kristensen, mener problemstillingen de nå har kommet opp i, er typisk for bygdene der brannvesenet er organisert annerledes enn i byer.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK