Hopp til innhold

Skal bli best på miljø

Alf Holmelid er toppkandidat for SV i Vest-Agder. Han vil at Agder skal bli en førende region innen miljøteknologi.

Alf Holmelid

Alf Holmelid er glad i kyst og båtliv.

Foto: Privat

Alf Holmelid

Alf Holmelid kjenner godt til solcelle-teknologien gjennom sitt arbeid.

Foto: Privat

Alf Holmelid vil gjøre flere ting for å styrke landsdelens gjennomslag i viktige saker nasjonalt.

– Jeg vil videreutvikle min innsikt i hva som skjer på Agder og sikre meg god kunnskap om hva regionen har å tilby og hva slags utfordringer vi står overfor, sier Holmelid.

Han tror at hans lange erfaring fra industri og forskning og hans lange politiske karriere er et viktig utgangspunkt.

– Jeg vil samarbeide med fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, kulturorganisasjoner og andre grupper som arbeider for å utvikle regionen og står for de samme verdiene og standpunktene som SV kjemper for, sier han.

- Dette er mobbing

Vil snakke med folk

Holmelid vil bruke mye tid på å få innspill fra folk flest i Vest-Agder dersom han havner på Stortinget de neste fire årene.

– Jeg vil legge frem en ”La Agder bli hørt”-garanti før valget, sier han.

Holmelid har tatt i bruk de nye sosiale mediene og er dermed lett å få kontakt med for velgerne. Her er lenkeadressene:

Holmelid på Twitter

Alf Holmelids blogg

Alf Holmelid på Facebook

Styrke skole og utdanning

– Hva er den viktigste enkeltsaken å få løst for agderfylkene i neste stortingsperiode?

– Vi må styrke skole, utdanning og forskning for å bedre levekår, fremme likestilling og sikre sysselsetting og verdiskaping i Vest-Agder.

Når det gjelder sammenslåing av Agder-fylkene så er Holmelid positiv til dette.

– Agderfylkene bør slås sammen fordi det gir et bedre utgangspunkt for å hevde seg nasjonalt og utvikle regionen, sier Holmelid.

Få bedre levekår

– Agderfylkene scorer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd, helse osv. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Flere ting. Vi må satse på kvalitet i barnehage, skole, utdanning og forskning, arbeide for likestilling mellom kjønnene og arbeide for at det blir et variert sysselsettingstilbud i hele fylket og ikke bare i de største byene. Også må vi arbeide for en bedre fordelingspolitikk, nasjonalt og lokalt, sier Holmelid.

- Kaldt og kynisk

– Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– En dugnadskveld på Bragdøya Blues og en sløv dag med gode venner i snekka dagen etter, svarer han.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i landet har fått fem felles spørsmål fra NRK som de må svare på. Her er Alf Holmelids svar:

• Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Kamp for et rettferdig og solidarisk samfunn internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Også kamp for miljøet og mot en utvikling som vil skape klimakrise om få år.

• Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– Kamp for miljøteknologi, miljøvennlig energi og kollektivtransport for å trygge framtidige arbeidsplasser og redde miljøet. Agder må ta vare på sine gode forutsetninger for å bli en førende region innen miljøteknologi og miljøvennlig energi.

• Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Også her er det flere viktige forhold. At samarbeidspartnerne ikke har holdninger som bryter radikalt med mine grunnleggende verdier. Det er også viktig at det er mulig å føre en saklig og innsiktsfull diskusjon om eventuelle kompromiss. Samarbeidspartnerne må også være etterrettelige og ikke drive taktisk ”svarteperspill”, sier Holmelid.

• Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Det er avhengig av situasjon og sak. Aktuelle kandidater er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og Venstre.

• Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– FrP og Høyre.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 10 0,61 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %