Hopp til innhold

Ålens desperate flukt fra forgiftet vann

Kampen mot gjedda fører til sakte pining hos andre arter.

– De lå der og ble pint. Du så de hadde åndenød, forteller Tina Birgitte Svindland.

Sammen med barna sine så hun forgiftet fisk som kavet i vannkanten. Flere åler prøvde å flykte opp på land.

– Ungene synes det var veldig fælt å se på. Det vekket sterke følelser hos meg også.

Tidligere denne uken ble det pumpet ut flere tusen liter av plantegiften rotenon i det populære badevannet Gillsvann i Kristiansand.

Målet er å bli kvitt gjedda som har spredd seg i vannet.

Men gjeddas dødsdom tar ikke hensyn til de andre fiskene i nærområdet.

Den uønskede fisken har skylda

Gjedda dukker stadig opp i nye ferskvann rundt om i norske byer.

Frykten er at gjedda skal spre seg, og for eksempel fortrenge laksebestanden.

Problemet er at rovfisken ikke har svømt til disse områdene på egen hånd.

Den er satt ut av mennesker.

Gjedde inntar bynære vann

Trondheim, Bergen og byer i Sørøst-Norge er områder som er berørt av utsatt gjedde.

Foto: EIRIK DAMSGAARD

To dager etter at rotenonbehandlingen startet er det samlet opp masse døde fisk. Mange av dem er gjedder.

Død fisk etter rotenonbehandling i Gillsvann.

Rotenongiften er kun farlig for fisk, ifølge prosjektleder ved Veterinærinstituttet, Svein Aune.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tina Birgitte Svindland som vitnet konsekvensen av rotenon reagerer på at flere fisk fortsatt var i livet mange dager etter behandlingen startet.

– Jeg syns det er veldig respektløst overfor de individene som ligger og sliter i vannkanten, at de ikke blir avlivet humant når de blir oppdaget, sier hun.

Forventer at artene kommer tilbake

– Den store kriminaliteten her er at det ble satt ut gjedde. Det er veldig beklagelig at annen fisk nå dør, det skulle vi gjerne vært foruten, sier fiskeforvalter i Agder, Frode Kroglund.

Han bekrefter ovenfor NRK at de var klar over konsekvensene med å slippe rotenon gift ut i Gillsvann.

Frode Kroglund, Statsforvalteren i Agder

Forde Kroglund mener den største kriminaliteten er at gjedda ble satt ut.

Foto: Mairi Macdonald / NRK

– All fisk i vannet har en toleransegrense. Ål tåler heller ikke giften, men dør mye saktere, sier Kroglund.

Han forteller videre at Miljødirektoratet ga tillatelse til å sette ut giften.

– Med alle de lovene som vi er underlagt måtte noe gjøres, selv om det ikke er pent å se på.

Ifølge fiskeforvalteren vil de fleste artene komme tilbake med naturlig innvandring innen sensommeren neste år. Dette gjelder blant annet abbor, sjøørret og ål.

– Det er helt forferdelig

Selv om gjedda egentlig ikke hører hjemme i vann som Gillsvann er ikke alle enig om at den burde fjernes på denne måten.

– Ordentlig, ordentlig grusomt. Det påvirker meg direkte personlig, sier Ruben Oddekalv.

Ruben Oddekalv, Norges Miljøvernforbund

– Jeg ber om mer tålmodighet og vilje til å gjøre en fysisk innsats, sier Ruben Oddekalv.

Foto: Lidvard Sandven

Som leder i Norges Miljøvernforbund påpeker han at det beste hadde vært at gjedda aldri ble satt ut i vannet.

– Noen syns det er innafor å tvinge et antall hundre tusen individer til å pines på denne måten for å bli kvitt gjedde. Jeg syns ikke det, sier Oddekalv.

Han mener gjedda enkelt kan fiskes ut, og at det er uforsvarlig å drepe all fisk for å ta livet av en art.

– Man tvinger alle arter gjennom en dødskamp på seks timer. De kveles aggressivt. Her tyder det på at det har tatt flere dager. Det er enda verre, sier Oddekalv.

Siste nytt fra NRK Sørlandet