Normal

Aldri vært færre unge kriminelle

Onsdag ble den årlige trendrapporten for ungdom og kriminalitet i Kristiansand presentert for byens politikere.

Hortemo

Politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand forklarer at antall saker de siste seks årene har gått ned 57 prosent og antall ungdom som er registrert for kriminalitet er gått ned med 47 prosent.

Foto: Liv Eva Wellhaven Løchen

Det var både svært positive og bekymringsverdige trender politiet la frem. Og det som fikk mest oppmerksomhet var at kriminaliteten blant unge i byen var gått kraftig ned.

– Aldri før har vi hatt så lite kriminalitet i Kristiansand blant unge under 18 år, som vi hadde i 2014, sier Ole Hortemo stasjonssjef ved Kristiansand politistasjon.

– Selv om dette er en trend i hele Norge, ser vi at tallene er ekstra lave i Kristiansand, fortsetter han.

Data – ikke gata

Det er flere grunner til at tallene er så gode i år, opplyser kriminalitetsforbyggerne i Kristiansand.

Karin Bertilsen - kriminalitetsforebygger i kommunen
Foto: Liv Eva Welhaven Løchen

– En av årsakene er at ungdommen er mer på data og mindre i gata, sier Karin Bertilsen, som er kriminalitetsforbygger i kommunen.

Hun tror også at ungdom har det bedre hjemme og gjør det bedre på skolen enn hva de gjorde før.

I rapporten står samtidig at det er stor bekymring for de få ungdommene som er registrert for kriminelle handlinger i kommunen.

Familievold

En av de alvorlige bekymringene politiet onsdag tok opp, er en økning i antall familievoldssaker.

Vi har jobbet mye med enkeltpersoner, noe som har gitt resultater.

Ole Hortemo

– Vi har aldri hatt flere saker med familievold. Her ønsker vi å jobbe målrettet fordi vi vet at det har stor effekt på hver familie, sier Hortemo.

Han forklarer at det forekommer i alle miljøer og får svært uheldige konsekvenser for de unge.

Hortemo opplyste at de har begynt med hjemmebesøk til familier hvor det er mistanke om vold. Det fører til at politiet i Kristiansand bruker stadig mer ressurser på dette.

Sliter psykisk

Politiet forklarte også at flere ungdom enn før, sliter psykisk.

Det er bekymring for at deres dårlige psykiske helse kan gjøre dem sårbare for rus og kriminalitet. Det gjelder begge kjønn og ungdom helt ned i 11-års alderen.

På tross av de negative trendene er Hortemo stolt av årets rapport.

– Vi har jobbet mye med enkeltpersoner, noe som har gitt resultater.

Hortemo mener det er unikt at en by på Kristiansands størrelse har så stor nedgang.

– Vi syr tette pakker rundt enkeltpersoner og har ukentlige møter der vi bestemmer hvem som har ansvar for å følge opp registrerte personer.

Rapporten Ungdom og kriminalitet ble presentert for formannskapet i Kristiansand onsdag.