Aldersgrense på smarttelefoner: – Da blir det ungdomsopprør

Lærere og foreldre støtter professor i at det bør være aldersgrense på smarttelefoner. Men ungdommene selv tror et forbud vil møte stor motstand.

Elever ved Grim skole bruker smarttelefon hyppig

10.-klassingene Andreas Klev (t.v.), Jacob Schichting (midten) og Eddie Karabeg (t.h) tror det vil være vanskelig å få innført en aldersgrense på bruk av smarttelefoner.

Foto: Anders Mjaaland / NRK

– Jeg mener det bør settes en aldersgrense på kjøp, salg og bruk av smarttelefoner. Jeg foreslår i første omgang 16 år. Hovedgrunnen er at de er avhengighetsskapende.

Slik starter kronikken til Einar Duenger Bøhn på NRK Ytring.

For første gang har han opplevd netthets etter et innlegg.

Bøhn som er professor i filosofi ved Universitetet i Agder, mener smarttelefoner har blitt en forbannelse og at det er på tide å si stopp.

Einar Duenger Bøhn

Professor Einar Duenger Bøhn mener smarttelefoner har blitt en forbannelse. Nå vil han ha aldersgrense på kjøp, salg og bruk av disse.

– Skjønner hva han mener

15-åringene Andreas Klev, Jacob Schlichting og Eddie Karabeg ved Grim ungdomsskole i Kristiansand, sier de skjønner hva Bøhn mener.

De forteller at de kjenner mange som er på telefonen hele dagen.

– Noen blir veldig avhengige og bruker tid på telefonen i stedet for å være ute med venner og være i aktivitet, sier Andreas Klev.

Når det gjelder forslaget om aldersgrense på 16 år, er guttene helt imot det.

De mener at de som 15-åringer er gamle nok til å bruke smarttelefon.

Eddie Karabeg bruker sin smarttelefon hyppig

Guttene på Grim ungdomsskole forteller at de bruker smarttelefonene til å spille, høre på musikk, Snapchat mm.

Foto: Anders Mjaaland / NRK

Foreldre og lærere er positive

Bøhn som har skrevet om mye annet tidligere, sier at han aldri før har fått så mange reaksjoner.

Ifølge ham, er det foreldre og lærere som står for det meste av den positive responsen.

– De skriver «spot on», «det har gått altfor langt» og slikt, sier Bøhn.

Han tror grunnen er at mange har sett at smarttelefoner er mer enn gøy teknologi. De har sett vanene som følger med og hva det gjør med de unge.

– Vi har vært åndsfraværende

Noen ber Bøhn om å vise til forskning som støtter opp om hans syn.

– Poenget er jo at det ikke foreligger noen skikkelig langtidsstudie på dette. Nettopp derfor må vi begynne å snakke om det, sier han.

Professoren mener det radikale oppi dette er hvor åndsfraværende vi har vært i det han kaller det «kommersielle inntoget av smarttelefoner».

Han sier det finnes nok av forskning på avhengighet og hvordan det påvirker liv.

Han mener det til syvende og sist handler om å bruke fornuft og ta et verdivalg.

– Det er ikke sånn at vi må vente på forskningen for å skjønne hva som foregår, sier han.

– Da blir det ungdomsopprør

Bøhn tror et nasjonalt forbud vil være bra og at det på sikt kan føre til endringer.

Guttene på Grim ungdomsskole, er ikke så sikre på det.

– Da blir det ungdomsopprør. De fleste kommer til å finne en måte å skaffe seg en telefon på uansett, sier Eddie Karabeg.

Se også: Uro på NRK TV: Er du avhengig av mobilen?

Er du avhengig av mobilen? Programleder Leo Ajkic lytter til folks uro for sosiale medier. Og tester om han selv er avhengig.

Er du avhengig av mobilen? Programleder Leo Ajkic lytter til folks uro for sosiale medier. Og tester om han selv er avhengig.