Sextrakasserte pasienter - sykehuset endrer rutinene

Akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand må endre rutinene etter at en pasient befølte andre pasienter på mottaket i juni.

Akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand

Akuttmottaket styrker overvåkingen av avdelingen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det var i juni i år at en ruset mannlig pasient ved akuttmottaket befølte to kvinner som sov på samme akutt-sengepost ved sykehuset i Kristiansand.

Kvinnene varslet personalet som grep inn og tok hånd om mannen. Politiet ble koblet inn og mannen siktet for seksuelle overgrep mot pasientene.

Geir Bøhler

Klinikksjef ved Sørlandet sykehus Geir Bøhler endrer kontrollrutinene ved akuttmottaket.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Dette er svært sjeldne hendelser, og vi har aldri vært borti noe lignende. Heller ikke på andre observasjonsposter andre steder i landet. Men vi må nå styrke overvåkingen på avdelingen, sier klinikksjef Geir Bøhler til NRK.

Det er sykehusets egen risikoanalyse som nå krever at tilsyn og bemanning må styrkes.

Tar saken alvorlig

Saken ble varslet til fylkeslegen i Vest-Agder og sykehuset har registrert hendelsen i sitt melde- og avvikshåndteringssystem. Fylkeslegen ba sykehuset gi detaljert informasjon om avviket.

Dessuten ønsket fylkeslegen svar på hvilke rutiner sykehuset hadde i forhold til varsling av politiet, risikovurdering knyttet til observasjonsposten (OBS-posten) og hvilke tiltak som gjøres for å forhindre lignende hendelser i framtida.

– Når det gjelder tiltak som må gjøres, så går det i første omgang på å vurdere bemanning, alarmer og tilsyn med pasientene. Det er det som er det viktigste tiltaket vi kan gjøre raskt, sier Bøhler.

Høy risiko

I risikoanalysen som foreligger går det fram at risikoen for at pasienter kan skade andre pasienter er høy, og at det derfor må gjøres tiltak.

Dessuten mener granskerne at det er høy risiko for at betjeningen overser alvorlige sykdommer eller forverring i sykdomsbildet til pasientene.

Kan skille kjønnene

Han sier at det å ha personer av ulikt kjønn på samme rom øker risikoen for slike hendelser, men at det er uønsket fra sykehusets side med en slik løsning.

– Ja, det er det som blir en utfordring. OBS-posten er jo tenkt å være en enkel observasjon av pasienter som trenger noen timer på sykehus. Så det er klart at det blir ganske tungvint for oss hvis vi ikke kan ha en kjønnsblandet observasjonspost, sier Bøhler.