Normal

Aktor bad om 16 års forvaring

Aktor mener den drapstiltalte 27 år gamle mannen kan komme til å oppsøke kvinner igjen, derfor ber han om 16 års forvaring.

Kristiansand tingrett
Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Den 27 år gamle mannen er tiltalt for forsettelig drap under særdeles skjerpende omstendigheter på Elin Laursen 30. mars i år.

Førstestatsadvokat, Erik Erland Holmen, mener den drapstiltalte 27 år gamle mannen kan komme til å oppsøke kvinner igjen.

Derfor la han i formiddag ned påstand om 16 års forvaring i Kristiansand tingrett. Holmen mener bevisene er gode nok for forvaring.

Erik Erland Holmen

Førstestatsadvokat, Erik Erland Holmen, mener den drapstiltalte 27 år gamle mannen kan komme til å oppsøke kvinner igjen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

- Vi har hatt en bred bevisførsel i saken og påtalemyndigheten mener vilkårene for forvaring er tilstede. Det som er noe spesielt her er at det dreier seg om den første alvorlige forbrytelse. Vanligvis når man idømmes forvaring er man tidligere domfelt for alvorlig forbrytelse. Det er ikke tilfellet her, sier Holmen. 

Forsett

For å bli dømt for forsettelig drap, er det tre krav som må oppfylles, sa aktor Holmen i retten.

- Det kreves enten at han hadde til hensikt å drepe henne, eller at det framsto som sikkert at hun ville dø av volden, eller mest sannsynlig ville dø, sa Holmen til tingretten. Han mener det ligger et forsett i handlingen.

- Hun tryglet og ba om ikke å bli drept, jeg legger til grunn at hun slåss for livet, hun klorte ham. Den massive voldsutøvelsen viser at han ønsket å drepe henne, han tok fram kniven og tok livet av henne, sa aktor. Han la til at det var derfor han stakk henne i halsen, fordi det er et sårbart sted for mennesker.

- De mange knivstikkene i hodet var et ønske om at Elin skulle dø.

Ikke psykotisk 

Holmen forklarte videre at den tilalte 27-åringen ikke var psykotisk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Da skal retten ikke dømme ham, dersom han var noe av dette.

- Sakkyndige psykiatere sier at han ikke var psykotisk eller bevisstløs i drapsøyeblikket, sa førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i retten.

- Tiltalte har sagt at han hørte en stemme som sa "drep henne eller dø selv". Vi kan se bort fra dette som tiltalte sa i retten, og heller holde oss til politiforklaringen. Der sa han ingenting om stemmen.

Det er først i behandlingen i retten i ettertid at tiltalte gir uttrykk for psykose, men det har ikke kommet fram i politiavhør. Heller ingen andre har oppfattet dette tidligere.

- Psykosesymtomene som han forteller om, er hans intellektuelle forsvar for å takle dette, sa Holmen.

Det betyr at han mener 27-åringen, som har erkjent drapet, men nekter straffskyld, var tilregnelig i drapsøyeblikket.

Råskap 

Aktor fortalte retten hva som var straffeskjerpende under drapet.

- I løpet av 20 minutter må Elin Laursen ha lidd mye, hun har vært bevisst og skreket, ropt om hjelp og kjempet imot. Bevisstheten hennes ebbet ut før hun døde. Tiltalte har utvist en råskap med volden og knivstikkingen så lenge, fortalte aktor. Drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter, sa Holmen i retten i formiddag.

Utspekulert 

- Vi vet at tiltalte var utspekulert da han brøt besøksforbudet han hadde. Han ringer henne, han ringer fra et nummer hun ikke kan se, han gir seg ikke til kjenne i telefonen. Dette gjør han for å vite om hun er hjemme.Hvorfor? Fordi han er redd hun skal aktiviserer voldsalarmen. Han tar med seg kniven, ringer etter drosje, han kjøper blomster og har med seg et kort, så dirigerer han drosjen forbi huset der Laursen bor. Det er åpenbart at han gjør det for at Elin Laursen ikke skal se han går ut av drosjen og mot huset hvor hun og familien bor. Så ringer han på, han stiller seg slik at Elin Laursen ikke kan se ham umiddelbart gjennom døra.

Elin Laursen åpnet likevel døra og da gikk den tiltalte 27 år gamle kristiansanderen løs på henne med slag og knivstikking.

Straffeskjerpende

Aktor mente drapet i seg selv var straffeskjerpende, men også at han hadde vært voldelig mot henne før drapet.

- I tillegg er det straffeskjerpende at drapet begås i familien Laursens hjem, der har de bodd i 17 år.

Ba om forvaring

Aktor ba om 16 års forvaring.

Dersom tiltalte blir dømt til forvaring, betyr det at han må være i fengsel og få behandling i den tiden han må sone.

Dersom behandlingen og terapien virker, kan han bli løslatt etter endt straffesoning.

Virker ikke behandlingen, kan man forlenge fengslingen ut over dommen helt til det ikke er noen risiko å slippe den dømte ut i samfunnet igjen.

Forvaring brukes bare under alvorlige straffesaker og gjerne i drapssaker.

den tiltalte 27-åringen er en risiko for samfunnet.

Statsadvokat Erik Erland Hplmen

Aktor mener at den tiltalte 27-åringen er en risiko for samfunnet.

Aktor sa i retten at tiltalte til tider fikk daglig behandling av psykolog og lege forut for drapet. Uten at det hjalp.

- Han har ikke kontroll over seg selv, sa aktor i retten.

- Likevel fortsetter han med vold og til tross for at flere har sagt at han ikke må oppsøke Elin Laursen, fortalte Holmen i retten.

Risiko for andre kvinner

Aktor Erik Erland Holmen mener mannen som er tiltalt for drapet på Elin Laursen i Songdalen i år, vil utgjør en risiko mot andre kvinner.

- Han vil utgjør et krenkingspotensial mot andre kvinner, sa Holmen.

Aktor mener at blir 27-åringen dømt til fengsel, vil han være relativ ung når han slippes fri. Aktor hevdet i retten at 27-åringen kan igjen oppsøke kvinner enten under prøveløslatelse eller endt soning.

- Fengsel vil ikke virke, mente aktor.