Aksjonerte mot veibygging

Miljøaktivist Guro Fiola Andreassen aksjonerte mot veiarbeidet med en ny tilførselsvei i Arendal. Byggeleder Dag Ødegård blir ikke overrasket om flere aksjonerer.

Mot bygging av ny E18 i området.

Det skal bygges en tilførselsvei fra Krøgenes til den nye E18-traseen i Arendal, og Statens vegvesen er i gang med hogstarbeid i Arendal Bymark.

Miljøaktivist Guro Fiola Andreassen aksjonerte mot arbeidet ved syvtiden onsdag morgen.

 Guro Fiola Andreassen

Guro Fiola Andreassen vil stoppe utbyggingen av tilførselsvei gjennom Bymarka.

Foto: NRK

– Jeg sa til arbeiderne at jeg skulle stå i veien for å forhindre dem i å starte arbeidet. Jeg aksjonerte fordi jeg ønsker å hindre arbeidet og samtidig bevare skogen.

Vegvesenet har en sikkerhetssone på 100 meter, og arbeidet kunne ikke fortsette grunnet Andreassens aksjonering. Veiarbeiderne tilkalte politiet og Statens vegvesen.

Får regning for aksjonen

Politiet møtte opp og ba Andreassen holde seg unna området i 24 timer. Andreassen forlot området. Hun kan også forvente en regning fra Statens vegvesen.

– De skal sende meg et gebyr fordi arbeidet stoppet opp, og for kostnader de har hatt på grunn av det. Jeg vet ikke hvilken sum den blir på, sier Andreassen.

Hogstmaskin E18

Arbeidene med tilførselsveien ble i noen timer stoppet av en aksjonist.

Foto: Privat

Fredag var det også en aksjon mot veiarbeidet, da leder for interessegruppa «Bevar Arendal Bymark», Bernt Finckenhagen, parkerte bilen sin i veien for anleggstrafikken. Interessegruppa har tidligere sagt at de er mot at E-18-traseen skal gå gjennom bymarka.

9000 kroner fra Vegvesenet

– Når folk kommer for nær maskinene må vi stoppe dem for å ivareta sikkerheten, sier byggeleder fra Statens vegvesen, Dag Ødegård.

Han bekrefter at det har vært aksjoner mot arbeidet, og at en person ble bortvist fra området onsdag morgen.

 Dag Ødegård to

Dag Ødegård håper å få gjennomføre veiarbeidet uten flere aksjoner.

Foto: Olav Åsen Haugsgjerd / NRK

– Vi er jo ikke glade for å få aksjoner på et prosjekt som er lovfestet i en reguleringsplan at vi skal gjennomføre, sier han.

– Det vil ikke overraske om det kommer flere aksjonister, men jeg håper de tar til fornuft, sier han.

Statens vegvesen kommer til å sende regningen for tapt produksjon til alle som aksjonerer. Andreassen kan vente seg en regning på rundt 9000 kroner for det halvannen time lange arbeidsstoppet.

Skilt E18 hogst

Det er satt opp skilt for å holde folk unna anleggsområdet.

Foto: Privat

Hele strekningen som nå bygges ut er på 3200 mål, og Ødegård sier det vil være aktivitet med hogst og bortkjøring av tømmer i hele vinter.

Gir ikke opp

– Bymarka er vårt grønne hjerte, og nå blir det ødelagt, mener aksjonist Guro Fiola Andreassen, og sier hun ikke vil gi opp kampen.

Hun synes Arendal kommune burde finne andre forslag til hvor tilførselsveien kan ligge.

– Nå skal jeg gå i tenkeboksen, snakke med advokaten min, og høre med fagfolk om hva som kan gjøres.

Andreassen kjenner ikke til at det har vært andre aksjonister i området samtidig med henne. Naturvernforbundet Arendal oppfordrer likevel på sine Facebook-sider publikum til å følge med på aktiviteten rundt byggingen.