NRK Meny
Normal

Aksjonerte mot kraftlinje

Aksjonister protesterte mot at den planlagte kraftledningen i Setesdal legges i luftlinje.

Protesterer mot kraftlinje i lufta
Foto: Svein Sundsdal / NRK

I protest mot de planlagte høyspentmastene gjennom Setesdalen, var rundt 50 aksjonister søndag samlet til en vandretur i Valle-heiene.

Statnett planlegger å legge en ny stor kraftledning i luftlinje gjennom dette terrenget.

Målet med aksjonen var å sette fokus på naturområdene de mener nå kan bli ødelagt av tekniske inngrep.

Grunneiere, engasjerte bygdefolk, politikere, naturvernere og turistforeningen. De var alle representert under gårsdagens protestmarsj i heiområdet utenfor Valle, og vitnet om et tydelig engasjement mot høyspentmastene som kan komme til å prege naturområdet.

100 km kraftlinje

Statnett planlegger å legge en 100 kilometer lang kraftlinje fra Birkenes til Bykle, en linje som er nødvendig for å full utnyttelse av sammenkoblingen mellom Norge og det Europeiske kontinent.

Spørsmålet er hvordan denne linjen skal legges gjennom Setesdalen. Aksjonistene krever at linjen blir lagt i tunnel, men Statnett planlegger å legge linjen i luften.

De planlagte høyspentmastene gjennom dalføret kan bli fra 25 meter til 44 meter høye, og vil kreve en 40 meter lang ledningsgate i terrenget. Det liker en av aksjonens initiativtakere, Else Lind Løyland, dårlig.

- Vi mener det er viktig å ta vare på den uberørte naturen, slik at kommende generasjoner kan oppleve den som den er - og ikke med armatur og tekniske inngrep, sier Løyland.

- Tunnel for dyrt

Statnett var også representert på turen. Konsesjonsansvarlig i byggeprosjektet, Amund Ryalen, var imponert over det lokale engasjementet, men kunne ikke love noen endring i Statnetts stilling i saken.

Å legge linjen i tunnel, vil i følge Ryalen bli for dyrt.

Til høsten skal olje- og energidepartementet ta stilling til om Statnett får legge linjen i luften.