Hopp til innhold

Storkontroll av byggeplasser skal hindre at søpla dumpes ulovlig

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder skal nå kontrollere store rive- og byggeprosjekter i kommunene for å avdekke ulovlig avfallshåndtering. Miljøvernavdelingen ønsker å hindre at søpla fra byggeplassene dumpes ulovlig i naturen.

Søppel

Fylkesmannen i Aust-Agder vil aksjonere på byggeplasser for å hindre ulovlig dumping av avfall i naturen.

Foto: Joar Ellingsund

Fylkesmannens miljøvernavdeling får stadig henvendelser som gjelder ulovlig avfallshåndtering.

Ofte gjelder henvendelsene bygge- og riveavfall som blir dumpet i skråninger eller i skog og mark.

Avfallet kan komme fra private husholdninger i forbindelse med oppussing av hus, men kan også komme fra større bygge- og riveprosjekter som involverer næringsavfall.

Nå ber miljøvernavdelingen i et brev om en oversikt fra kommunene i Aust-Agder på større rive- og byggeprosjekter, og miljøvernavdelingen planlegger kontroll av byggeplassene for å hindre ulovlig avfallsdumping.

– Når vi snakker med avfallsselskaper om hva de mottar av bygge- og rivningsavfall, så er det påfallende få som tar imot noen større mengder. Vi lurer på hvor avfallet forsvinner hen, sier senioringeniør Veronica Skjævestad.

Mange miljøskadelige stoffer

Ifølge Fylkesmannens miljøvernavdeling kan bygge- og riveavfall inneholde mange helse- og miljøskadelige stoffer.

Det gjelder for eksempel i malt betong, isolasjonsmaterialer, vinduer, elektronikk, impregnert treavfall og gulvbelegg.

Dersom avfall som inneholder miljøgifter dumpes i naturen kan dette føre til alvorlige skader for menneskers helse og for naturmiljøet, ifølge senioringeniør Veronica Skjævestad.

– Ofte er det snakk om byggeavfall fra eldre hus som kan ha en god del farlige stoffer. En av de farligste miljøgiftene er PCB, som ble brukt i isolasjonsglass i vinduer på 60- og 70-tallet. Dette stoffet brytes ikke ned i naturen og kan tas opp i levende organismer.

Miljøvernavdelingen oppfordrer kommunene i Aust-Agder til å delta på kontrollene, siden kommunene, i henhold til byggesaksforskriften, også har plikt til å føre tilsyn med bygge- og riveprosjekter.

«Vi er opptatt av at farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent avfallsmottak for å hindre spredning av miljøgifter til naturen», skriver Skjævestad i brevet til kommunene i Aust-Agder.

– Det er kommunene som er ansvarlig for byggeavfallsplaner og for at slikt avfall leveres der det skal. Dersom man er bekymret for at avfall dumpes ulovlig, er det kommunen man skal kontakte, sier Skjævestad.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,6 kr
Dyrest kl. 08 0,68 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %