Aksjon for gratis barnehage

Småbarnsforeldre i Bykle aksjonerer for fortsatt gratis barnehage - og vinner fram.

Barnehage

Disse barna i Bykle fåpr gratis barnehage /SFO et år til

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Småbarnsforeldre i Bykle lykkes i kampen for fortsatt gratis barnehage i kommunen.

En aksjongruppe blant foreldrene har nå laget en rapport som tilbakeviser at gratisordningen ikke har virket.

Barnefamilier

I rapporten som nå er lagt fram heter det blant annet at:

– I perioden 1.1.08 - 1.1. 09 var det en netto tilflytting til Bykle kommune på 43 personer. Av disse var 10 personer i alderen 0-10 år.

Med andre ord er ca 1/4 av alle tilflyttere til kommunen i 2008, barn som er i barnehage-/SFO-alder. Ut av dette ser man at en relativt stor andel av tilflyttere i løpet av 2008, er barnefamilier."

Oppsikt

Det vakte oppsikt nasjonalt da Bykle kommune innførte gratis barnehage for å få opp folketallet. Men etter to år så rådmannen ingen effekt og ville avvikle ordningen.

Da våknet foreldrene, de ble aksjonister.

Nå ser det ut til at ordfører Kay Jeiskelid gir etter, og lar ordningen fortsetter i hvert fall ett år til, - slik at effekten av tiltaket kan vurderes skikkelig.

Nærmer seg 1000

Torleif Mosdøl Sælid

Torleiv Mosdøl Sælid: Med denne farten passerer vi snart 1000 innbyggere

Foto: Svein Sundsdal / NRK

En av aksjonistene, Torleiv Mosdøl Sælid, sier at rapporten viser at ordningen med gratis barnehage har hatt effekt på folketallet.

– Nå er vi på omkring 950 innbyggere, sier Sælid, – og med ti nyinnflyttede barn i år og kanskje ti neste år, så passerer vi snart 1000.

Nytter å aksjonere

Ordfører i Bykle, Kay Jeiskelid

Kay Jeiskelid: Aksjoner nytter, i hvert fall i dette tilfellet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Slik jeg bedømmer saken etter å ha lest rapporten, sier ordfører Kay Jeiskelid til NRK Sørlandet, – så tror jeg det kan være fornuftig å forsøke ordningen et år til, slik at vi får et best muliog grunnlag for å bedømme virkningene.

– Her ser det ut til at aksjonistene vinner fram?

– Det kan se ut som det lønner seg å aksjonere, i hvert fall i denne saken, innrømmer Jeiskelid.